< sekcia Ekonomika

V Gabčíkove sa oficiálne začala modernizácia plavebných komôr

Na snímke plavebná komora Vodného diela Gabčíkovo pred poklepaním základného kameňa projektu modernizácie plavebných komôr 20. júna 2019 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian

Modernizovať sa bude podľa slov generálneho riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Daniela Kvoceru pri plnej prevádzke, pričom ako prvá bude inovovaná pravá plavebná komora.

Gabčíkovo 20. júna (TASR) - Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek vo štvrtok spoločne s ministrom životného prostredia Lászlóm Sólymosom (obaja Most-Híd), zástupcami Európskej komisie, Vodohospodárskej výstavby (VV) a Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) slávnostne poklepali základný kameň projektu modernizácie plavebných komôr na Vodnom diele Gabčíkovo (VDG). Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr VDG je spolufinancovaný z fondov Európskej únie (EÚ) a patrí k najväčším riečnym dopravným projektom v EÚ. Grant z Nástroja na prepájanie Európy CEF, schválený v roku 2016, predstavuje krytie vo výške 122,96 milióna eur. Generálnym dodávateľom prác je spoločnosť Metrostav, ktorá sa stala víťazom medzinárodného verejného obstarávania. Externý stavebný dozor zabezpečí Združenie VDG - Plavebné komory, zastúpené spoločnosťou Dopravoprojekt.

Modernizovať sa bude podľa slov generálneho riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Daniela Kvoceru pri plnej prevádzke, pričom ako prvá bude inovovaná pravá plavebná komora. V rámci projektu príde k výmene niekoľko stotonových horných a dolných vrát, vrátane ich príslušenstva. Inovovať sa bude aj plniaci a prázdniaci systém či regulačné uzávery vtokov a výtokov, ktoré zabezpečujú uzatvorenie a otvorenie plniacich kanálov pre naplnenie a vypustenie plavebnej komory.

"Bezpečnosť stavby sa zároveň zvýši stabilizáciou celého podložia plavebných komôr. Novinkou na Vodnom diele Gabčíkovo bude vyššia kontrola a riadenie dopravy prostredníctvom expertného kontrolného systému," priblížil Kvocera. Celý projekt má podľa jeho slov byť ukončený v júni 2022, pričom projekt je prvou veľkou obnovou vodného diela od jeho uvedenia do prevádzky.

"Dnes píšeme ďalšiu stranu histórie tejto významnej stavby, ktorá okrem protipovodňovej funkcie a výroby čistej elektriny zaisťuje aj plynulejšiu a bezpečnejšiu lodnú dopravu," zdôraznil na tlačovej konferencii po poklepaní kameňa Sólymos.

"Dunaj je naša najdôležitejšia medzinárodná vodná cesta. Je preto našou povinnosťou zabezpečiť na ňom spoľahlivú a bezpečnú prevádzku vodnej dopravy. Som rád, že naše úsilie získať financie na obnovu plavebných komôr bolo úspešné," dodal Érsek.

Súčasne so začatím prác na modernizácii plavených komôr VDG sa naplnil aj ďalší míľnik v rámci projektu FAIRway Danube, ktorý predstavuje prvú fázu implementácie "Master plánu rehabilitácie a údržby plavebnej dráhy na Dunaji a jeho splavných prítokov". Master plán bol schválený ministrami dopravy podunajských krajín (Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Bulharsko a Rumunsko) v decembri 2014. Cieľom je dosiahnuť a zabezpečiť dobré plavebné podmienky počas celého roka pri minimálnej úrovni služieb.

Dňa 20. júna 2019 boli slávnostne uvedené do pilotnej prevádzky vytyčovacie plavidlo a meracie plavidlo. Meranie koryta vodného toku a zber údajov bude vykonávať meracie plavidlo a vytyčovacie plavidlo sa bude používať na označenie plavebnej dráhy, vrátane rozmiestnenia bójí so zameraním na kritické úseky Dunaja. Aj projekt FAIRway Danube je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ (CEF).