< sekcia Ekonomika

Poľnohospodári čakajú v nasledujúcich dvoch rokoch pokles odvetvia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Takmer polovica spoločností v poľnohospodárstve nepočíta v rokoch 2020 a 2021 so zmenou svojho podielu na slovenskom trhu (45 %, respektíve 46 %).

Bratislava 14. decembra (TASR) - Poľnohospodári očakávajú v budúcom roku pokles svojho odvetvia o 0,6 %. S poklesom počítajú aj pre nasledujúci rok 2021, a to o 0,3 %. Vyplýva to z kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva spracovanej spoločnosťou CEEC Research, v spolupráci so spoločnosťou Veletrhy Brno.

Aj keď sa odvetvie, podľa očakávania poľnohospodárov, ocitne v záporných číslach, ich tržby majú naďalej rásť. V roku 2020 počítajú s rastom o 1,1 % a pre rok 2021 s rastom o 1,3 %. S najvyšším poklesom odvetvia počíta živočíšna výroba, a to vo výške 0,9 % pre rok 2020 a 0,8 % pre rok 2021. Očakávajú však tiež rastúce tržby v roku 2020 o 0,3 % a v nasledujúcom roku dokonca o 1,2 %.

Rastlinná výroba podľa analýzy očakáva pokles odvetvia o 0,4 % v roku 2020 a jeho stagnáciu v roku 2021. V oblasti tržieb počíta rastlinná produkcia s rastom o 1,6 % v roku 2020 a s rastom o 1,3 % v roku 2021.

Takmer polovica spoločností v poľnohospodárstve nepočíta v rokoch 2020 a 2021 so zmenou svojho podielu na slovenskom trhu (45 %, respektíve 46 %). Viac ako tretina očakáva v nasledujúcich rokoch rast svojho trhového podielu (zhodne 37 %) a necelá pätina počíta s poklesom v oboch rokoch (18 %, resp. 17 %).

Agrospoločnosti podľa analýzy uvádzajú, že domácim odberateľom predajú v priemere 71 % svojej produkcie. Zároveň takmer tri štvrtiny z nich predali v minulom roku produkty za cenu, ktorá nepokrývala ich výrobné náklady. Deväť z desiatich opýtaných sa tiež zhoduje na tom, že na slovenskom trhu nie je zastúpený dostatočný podiel slovenských výrobkov, iba necelá desatina je opačného názoru. Takmer všetci opýtaní sa zhodli na tom, že by mal na Slovensku panovať vyšší patriotizmus pre kúpu slovenských výrobkov (92 %).