< sekcia Ekonomika

Remišová: Pre lepšie využívanie eurofondov je dôležitá diskusia

Na snímke zľava podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová. Foto: TASR Jakub Kotian

Konzultácia bola podľa odboru komunikácie MIRRI rozdelená do piatich blokov, a to inteligentnejšia, ekologickejšia, prepojenejšia, sociálnejšia Európa a Európa bližšie k občanom.

Bratislava 8. októbra (TASR) – Národná konzultácia o čerpaní eurofondov má za sebou ďalšie kolá konzultácií. Po diskusii vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) s europoslancami sa uskutočnilo online stretnutie so zástupcami samospráv, univerzít, rezortov, záujmových združení a mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú združené v pracovnej skupine Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pre prípravu nového programového obdobia.

Konzultácia bola podľa odboru komunikácie MIRRI rozdelená do piatich blokov, a to inteligentnejšia, ekologickejšia, prepojenejšia, sociálnejšia Európa a Európa bližšie k občanom. "Ide o menšie kolá Národnej konzultácie o Partnerskej dohode 2021 - 2027. No nechceme diskutovať len s povinnými partnermi, ako to bolo v minulosti. Chcem posunúť participatívnosť o krok dopredu. Preto postupne prizývame za online okrúhly stôl všetky subjekty, ktoré majú k téme čo povedať a, samozrejme, prizveme aj širokú verejnosť," skonštatovala Remišová.

Odbor komunikácie MIRRI priblížil, že na online diskusii pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ k navrhovaným prioritám Partnerskej dohody 2021 – 2027 sa v piatich blokoch zúčastnilo viac ako 150 zástupcov významných sociálno-ekonomických partnerov, akými sú napríklad Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, všetky samosprávne kraje, Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita, Klub 500, Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská obchodná a priemyselná komora či rôzne mimovládne a neziskové organizácie.

V diskusii o strategickom pláne pre Slovensko na roky 2021 – 2027 podľa MIRRI doposiaľ najviac rezonujú témy digitalizácie, podpory vedy a výskumu, inovácií, prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, adaptácie na zmenu klímy, odstránenia environmentálnych záťaží, ale aj rozvoja kvalitnej a udržateľnej dopravy či zlepšenie prístupu na trh práce. Vo významnej miere sa za digitálnym okrúhlym stolom preberali kvalitné inkluzívne vzdelávanie, aktívne začlenenie a dostupné služby a tiež udržateľný cestovný ruch.

"Skutočne chcem rozprúdiť širokú diskusiu v spoločnosti. Kladie to na náš rezort veľké nároky. Či už v oblasti organizácie alebo spracovávania pripomienok a návrhov. Na druhej strane, Partnerská dohoda 2021 – 2027 je investičným plánom Slovenska pre desaťročie a čím lepšie bude pripravená, tým viac dokážeme jej potenciál využiť. Čím viac odborníkov zapojíme do diskusie o budúcom smerovaní eurofondov, tým lepšie môžeme nastaviť ich efektívne využívanie," podotkla Remišová.

Národná konzultácia o Partnerskej dohode 2021 - 2027 odštartovala 1. októbra 2020, keď sa do konzultácie zapojila väčšina slovenských europoslancov. Jednotlivé stretnutia budú pokračovať až do konca tohto roka. Z dôvodu pandémie nového koronavírusu bude diskusia v online priestore. Po úvodných kolách v októbri rezort plánuje usporiadať aj päť digitálnych okrúhlych stolov v novembri a decembri pre najširšiu odbornú aj laickú verejnosť.