< sekcia Ekonomika

V Starej Ľubovni a v Spišskej Starej Vsi dobudujú nové cesty a chodník

Ilustračné foto. Foto: TASR

Rekonštrukcie prípadne dobudovanie nových ciest bude možné vďaka schváleným projektom.

Stará Ľubovňa/Spišská Stará Ves 3. decembra (TASR) – V meste Stará Ľubovňa a v Spišskej Starej Vsi zrekonštruujú, prípadne dobudujú nové cesty či chodníky vďaka schváleným projektom.

Ako TASR informoval primátor Spišskej Starej Vsi Ján Kurňava, mestu bola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ za účelom realizácie projektu "Zlepšenie podmienok MRK v meste Spišská Stará Ves dobudovaním základnej technickej infraštruktúry".

„Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 249.734,65 eura, z toho je hodnota nenávratného finančného príspevku 237.247,92 eura a spolufinancovanie mesta z vlastných zdrojov predstavuje 12.486,73 eura,“ vyčíslil Kurňava.

Hlavným cieľom projektu je podľa slov primátora rekonštrukcia, dobudovanie a modernizácia dopravnej obsluhy v meste Spišská Stará Ves, a to konkrétne na uliciach Mlynská, 1. mája a Kukučínova.

Aj mesto Stará Ľubovňa na svojej webovej stránke informuje, že vďaka projektu bude mať nové cesty a chodníky. Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa - tak znie oficiálny názov projektu, ktorý bol mestu schválený v celkovej hodnote prevyšujúcej 550.000 eur. Radnica doloží na spolufinancovanie 29.000 eur.

„Tento projekt považujem za významnú investíciu do zlepšenia technickej infraštruktúry pre všetkých obyvateľov nášho mesta. Pribudne napríklad nový chodník na Mýtnej ulici o celkovej dĺžke 485 metrov, ktorý bude pokračovaním investičnej akcie z roku 2016, kedy sa vybudoval chodník na Mýtnej ulici končiaci tesne za lávkou cez potok Pasterník,“ priblížil detaily projektu primátor mesta Ľuboš Tomko.

Mesto doplnilo, že vybudovanie a rekonštrukcia pozemných komunikácií, respektíve vybudovanie komplexnej siete chodníkov a ciest sa dotkne tiež ulíc Hviezdoslavova, Garbiarska, SNP, Podsadek a Továrenská. Dôležitou súčasťou projektu je aj vybudovanie nového úseku pozemnej komunikácie od križovatky s ulicou Prešovskou pozdĺž potoka Jakubianka.