< sekcia Ekonomika

Prechod Vaša energia pod BCF

Prechod Vaša energia pod BCF Foto: BCF

Odberatelia elektriny spoločnosti Vaša energia, s.r.o. na strednom a východnom Slovensku prešli od 1.4.2013 k spoločnosti Business Commercial Finance, s.r.o. (ďalej len BCF).

Banská Bystrica 4. Marca (TASR-OTS) - Spoločnosť BCF týmto na seba prevzala záväzky spoločnosti Vaša energia, s.r.o. týkajúce sa dodávok elektriny koncovým zákazníkom.

Po vzájomnej dohode oboch spoločností ich predstavitelia prijali spoločné rozhodnutie, že spoločnosť BCF ponúkne zákazníkom spoločnosti Vaša energia, s.r.o. výhodnejšie podmienky, najmä cenové. Táto dohoda vznikla z dôvodu čo najvyššieho záujmu spoločnosti Vaša energia, s.r.o. o svojich zákazníkov a lepšie ceny pre nich, ako im vie poskytnúť dodávateľ poslednej inštancie.

Tento týždeň zašleme všetkým zákazníkom spoločnosti Vaša energia, s.r.o. oznámenia o tejto zmene a krokoch potrebných k bezproblémovému prechodu k novému dodávateľovi. Súčasťou oznámenia budú zmluvy s cenníkmi pre domácnosti a malé podniky ako aj všeobecné obchodné podmienky našej spoločnosti, všetko v súlade s platnou legislatívou,“ uviedol Daniel Sokol, riaditeľ spoločnosti BCF.

Business Commercial Finance - dodávka zemného plynu a elektriny.
http://www.bcf.sk/