< sekcia Ekonomika

Verejné obstarávanie v rukách profesionálov

Spoločnosť SQM pripravuje pre Slovenskú správu ciest (SSC) verejné obstarávanie na zhotoviteľov stavieb a stavebný dozor pri štrnástich projektoch na cestách I. triedy.

Bratislava 21. mája (OTS) - Projekty budú financované z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Doprava (OPD).

Prípravou verejného obstarávania na zhotoviteľov stavieb a stavebný dozor na 14 projektoch na cestách I. triedy poverila SSC spoločnosť SQM.

Naša spoločnosť uzavrela mandátnu zmluvu na prípravu a realizáciu verejného obstarávania na zhotoviteľov stavieb a stavebný dozor“, povedal konateľ spoločnosti SQM, s.r.o. Ing. Peter Krnáč.

Orgány verejnej správy a samosprávy využívajú služby externých spoločností už dlhé roky. Najčastejším dôvodom, pre ktoré sa orgány verejnej správy rozhodujú pre externých obstarávateľov sú nedostatok vlastných pracovníkov, resp. vysoká administratívna náročnosť.

SSC vyhlásila pre tento projekt súťaž s nízkou hodnotou, v ktorej oslovila aj spoločnosť SQM. Tento typ súťaže je úplne štandardný a podrobne ho upravuje Zákon o verejnom obstarávaní. „V súťaži sme ponúkli najnižšiu cenu“, povedal Ing. Peter Krnáč.

V médiách sa objavili informácie, ktoré spochybňujú nízku cenu, ktorú ponúkla SQM. „Cena, ktorú ponúkla SQM je absolútne štandardná pre tento typ projektu. S podobnými obstarávaniami máme skúsenosti. Disponujeme vlastnými, kvalifikovanými zamestnancami, ktorý dokážu pripraviť kvalitný projekt v týchto cenových reláciách“, vysvetlil Ing. Peter Krnáč.

V médiách sa tiež objavili informácie, ktoré naznačujú, že nejakým spôsobom môže byť ovplyvnený výsledok verejného obstarávania, resp. jeho víťaz. Podobné úvahy svedčia o tom, že ich autori nemajú presnú informáciu o tom, ako verejné obstarávanie prebieha a aká je úloha externých spoločností, ktoré ich pripravujú. „Našou úlohou je administratívna príprava podkladov súťaže, komunikácia s uchádzačmi a vyhodnotenie súťaže. Kritériá, na základe ktorých sa realizuje súťaž i jej vyhodnotenie je plne v rukách zadávateľa. To znamená, že zadávateľ určuje súťažné podklady, ako aj kritériá na vyhodnotenie ponúk. V komisii, ktorá vyhodnocuje ponuky sú dvaja zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, dvaja zástupcovia SSC a jeden zástupca našej spoločnosti. Navyše, celý proces verejného obstarávania musí odobriť Ministerstvo dopravy“, vysvetlil Ing. Peter Krnáč.

Na podozrenia z ovplyvňovania výsledku verejného obstarávania a možného netransparentného správania bude spoločnosť SQM reagovať. „V súčasnosti prebieha právna analýza. Nevylučujeme, že proti medializovaným obvineniam sa budeme brániť právnou cestou“, povedal Ing. Peter Krnáč.

Spoločnosť SQM pôsobí v oblasti prípravy a realizácie verejných obstarávaní takmer 10 rokov. Za tento čas úspešne zrealizoval desiatky projektov pre orgány samosprávy ako aj mnohých súkromných spoločností.