< sekcia Ekonomika

Vláda chce zvýšiť efektivitu verejných zdrojov

Na snímke zľava minister financií SR Eduard Heger (OĽaNO), predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) číta z programového vyhlásenia vlády SR, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO), predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina), minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO), podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície a regionálny rozvoj SR Veronika Remišová (Za ľudí) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (SaS) počas tlačovej konferencie po 12. rokovaní vlády SR v Bratislave 19. apríla 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V rámci priorít PVV hovorí o zhoršenom ekonomickom výhľade v dôsledku boja s novým koronavírusom.

Bratislava 19. apríla (TASR) - Prioritou vlády Igora Matoviča (OĽaNO) je návrat ku zdravým verejným financiám a znovunaštartovanie ekonomického rastu po kríze. V daňovej oblasti chce kabinet zastaviť rast daňovo-odvodového zaťaženia, prioritou je aj boj s daňovými únikmi a transparentnejšie rozpočtovanie. Vyplýva to z Programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré schválil kabinet v nedeľu.

V rámci priorít PVV hovorí o zhoršenom ekonomickom výhľade v dôsledku boja s novým koronavírusom. Vyrovnané hospodárenie by chcel kabinet dosiahnuť do roku 2024 za predpokladu, že po kríze príde k zotaveniu svetovej ekonomiky. Vládny program myslí aj na naštartovanie ekonomiky po kríze. "Prorastovými opatreniami riešime hlavné štrukturálne výzvy slovenskej ekonomiky, a to zdravotníctvo, vzdelávanie, trh práce, a efektívnejšie využívanie zdrojov v ekonomike. Politickou prioritou je aj rodinná politika. Posilníme Národný program reforiem," píše sa v PVV.

Na príjmovej strane je prioritou zvyšovanie podielu nepriamych, majetkových a environmentálnych daní, ďalej zavedenie dane z nehnuteľností na hodnotovom princípe a zvyšovanie spotrebných daní penalizujúcich negatívne externality, pričom chce vláda prehodnotiť aj dotačné schémy smerom k motivovaniu k zelenému správaniu. Znížiť by chcela aj úniky na dani z pridanej hodnoty, čo by do rozpočtu prinieslo dodatočné príjmy takmer 600 miliónov eur ročne.

Na výdavkovej strane bude prioritou plnenie opatrení v rámci projektu Hodnota za peniaze. Vláda chce preto zmodernizovať štruktúru výdavkov po vzore najvyspelejších krajín, dôrazne chce realizovať opatrenia revízií výdavkov a uplatňovať princípy Hodnoty za peniaze pri každom dôležitom rozhodnutí. Uplatňovať by sa mali napríklad aj pri riadení verejných investícií.

Program vlády hovorí aj o zavedení záväzných rozpočtových pravidiel v strednodobom horizonte prostredníctvom výdavkových stropov. Tiež by sa mali presadiť jasné pravidlá pre tvorbu a použitie rezerv.

V oblasti priamych daní zváži vláda návrat k systému rovnej dane. "V daňovom mixe zvýšime podiel zdaňovania spotreby, majetku, negatívnych externalít, naopak znížime zdaňovanie ekonomickej aktivity a nerovnomerné zaťaženie sektorov ekonomiky. Budeme podporovať zvýšenie majetkových daní z nehnuteľností kompenzované znížením daňovo-odvodového zaťaženia nízkopríjmových skupín obyvateľstva, vrátane posilnenia odpočítateľnej položky pre nízkopríjmových," avizuje PVV.

Kabinet chce zvážiť aj obmedzenie používania drobných mincí, čím by sa znížili náklady firiem a komerčných bánk. "Takisto vláda prehodnotí limity pre platby v hotovosti a aktuálne nastavenie bankového odvodu," predpokladá PVV. Program vlády sa venuje aj zvyšovaniu finančnej gramotnosti, zavedeniu investičných nástrojov a regulácii kapitálového trhu pre obyvateľstvo, či inštitucionálnych investorov.

V boji s daňovými únikmi chce kabinet zvyšovať celkovú efektívnosť finančnej správy, plnenie jej cieľov sa má každoročne vyhodnocovať vo výročnej správe. "Ciele budú v oblastiach zahŕňajúcich integritu informácií o registrovaných daňových subjektoch, riadenie rizík, podpora dobrovoľného platenia daní, včasné podávanie daňových priznaní a platenie daní, správnosť informácií v daňových priznaniach, riešenie daňových sporov, manažment výberu daňových príjmov a transparentnosť a zodpovednosť voči verejnosti a vláde," vymenúva PVV.

Vláda plánuje zvýšiť transparentnosť a zrozumiteľnosť rozpočtu častejším a zrozumiteľným informovaním o jeho priebežnom plnení a úpravách, ide o tzv. rozpočtové opatrenia. Zverejňovať sa má napríklad Polročná správa o plnení rozpočtu verejnej správy, zrozumiteľnosť rozpočtu má zase zabezpečiť projekt Rozpočet pre ľudí.

V oblasti hazardu chce kabinet napríklad presadiť návrat zákona do podoby z roku 2011, aby umožnil obciam a mestám zakázať na svojom území výherné automaty aj bez petície.