< sekcia Ekonomika

Vláda navrhla sprístupniť ľuďom bezplatné dlhové poradenstvo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Rezort práce tento krok argumentuje tým, že SR patrí medzi niekoľko krajín Únie, ktoré ešte neposkytujú nadmerne zadlženému obyvateľstvu bezplatné dlhové poradenstvo.

Bratislava 14. apríla (TASR) – Vláda navrhla doplnenie pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) o kompetenciu na utváranie podmienok na poskytovanie bezplatného poradenstva pre ľudí pri riešení ich problémov s dlhmi a bezplatného psychologického poradenstva zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch. Vyplýva to z novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v stredu odobril vládny kabinet. Ministri ju poslali na ďalšie prerokovanie do parlamentu.

Rezort práce tento krok argumentuje tým, že SR patrí medzi niekoľko krajín Únie, ktoré ešte neposkytujú nadmerne zadlženému obyvateľstvu bezplatné dlhové poradenstvo. Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností EÚ SILC 2019 pritom poukazuje na to, že 11,9 % Slovákov je ohrozených chudobou, čiže majú príjem pod 60 % mediánu národného disponibilného príjmu. Takmer 180.000 domácností platí len s veľkými ťažkosťami zvyčajné výdavky a skoro pol milióna domácnosti veľmi finančne zaťažuje platenie celkových nákladov na bývanie. Zhruba 118.000 domácností veľmi finančne zaťažuje splácanie pôžičiek, lízingov a nákupov na splátky.

Analýzy odhaľujú, že nadmerné zadlženie domácností vzniká najmä pre stratu príjmu zo zamestnania, podnikania či ako následok rozvodu, separácie alebo v dôsledku choroby, ktorá vyžaduje nákladné liečenie. "Je preto potrebné utvoriť podmienky na preventívne opatrenia vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva a intervencie v prípade, ak už nadmerné zadlženie vzniklo, konkrétne na realizáciu aktivít zameraných na poskytovanie bezplatného dlhového poradenstva," spresnil rezort v materiáli. Cieľom takéhoto poradenstva môže byť aj zmeniť postoj jednotlivca, správanie, úroveň finančnej gramotnosti či rozpočtovej zodpovednosti.

Rezort tiež vníma medzeru v oblasti podpory rodiny najmä v poskytovaní bezplatného a dostupného odborného, osobitne psychologického poradenstva. "V súčasnej náročnej situácii rodín sa táto potreba ešte viac zvýraznila a je nevyhnutné vytvoriť podmienky na realizáciu opatrení, konkrétne cielených projektov zameraných na poskytovanie bezplatného poradenstva zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch vrátane psychologického poradenstva a iného odborného poradenstva pre jednotlivcov a rodiny," dodal rezort v materiáli.

Vláda navrhla účinnosť zákona od 1. augusta tohto roka.