< sekcia Ekonomika

Novela rozširuje okruh skutkových podstát neprimeraných podmienok

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Legislatívny návrh novely prerokovala a schválila vláda.

Bratislava 2. decembra (TASR) - Novelou zákona sa rozširuje okruh skutkových podstát neprimeraných podmienok v obchode s potravinami a zakotvuje sa cezhraničná spolupráca ministerstva pôdohospodárstva s orgánmi presadzovania práva v ostatných členských štátoch EÚ a Európskou komisiou. Legislatívny návrh novely prerokovala a schválila vláda.

Ako ďalej vyplýva z predkladacej správy k novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, návrhom zákona sa zabezpečuje transpozícia eurosmernice o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci. Eurosmernicu sú všetky členské štáty EÚ povinné transponovať do 1. mája 2021, pričom prijaté zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia sa musia začať uplatňovať najneskôr od 1. novembra 2021.

Návrhom zákona sa v zmysle eurosmernice podľa MPRV rozširuje definícia pojmu odberateľ, a to o právnickú osobu, ktorá je združením fyzických osôb alebo právnických osôb, pričom aspoň jeden z jej členov musí napĺňať definíciu pojmu odberateľ a o právnickú osobu, ktorá nemusí byt podnikateľom, ale odoberá potraviny. Pod touto právnickou osobou sa rozumejú najmä orgány verejnej moci, obce a verejnoprávne inštitúcie.

Súčasne sa v súlade s eurosmernicou rozširuje aj definícia pojmu dodávateľ o právnickú osobu, ktorá je združením fyzických osôb alebo právnických osôb, pričom aspoň jeden z jej členov musí napĺňať definíciu pojmu dodávateľ.

Podľa MPRV je národná legislatíva obsahom v zásade prísnejšia, avšak eurosmernica umožňuje členskému štátu Európskej únie prísnejšie opatrenia, ako sú uvedené v tejto smernici.

Zákaz zníženia kúpnej ceny okrem zníženia kúpnej ceny z dôvodov týkajúcich sa chybného tovaru a zákaz nákupu potravín za nižšiu cenu, ako sú ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa, boli zo zákona vypustené. Zákaz pre odberateľa účtovať si logistické poplatky presahujúce 3 % z predpokladaného ročného obratu daného dodávateľa bol upravený.

Eurosmernica je podľa MPRV konsenzom členských štátov EÚ, a to na jednej strane štátov, ktoré v národných podmienkach pociťujú enormný dopad nekalých obchodných praktík na prvovýrobcov a spracovateľov potravín ako napríklad Slovenská republika, Česká republika, Chorvátsko, Poľsko, Slovinsko a Rumunsko. Na druhej strane štátov, ktoré predmetný problém na národnej úrovni ani nezaznamenali, teda nepotrebujú jeho reguláciu. Ide prevažne o severské štáty ako Fínsko, Dánsko a Švédsko.

Maximum niektorých vozidiel ukončenej série bude môcť byť dvojnásobný


Vládna garnitúra posunula na prerokovanie do parlamentu v skrátenom režime novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorej cieľom je umožniť, aby maximálny počet povolení vozidiel ukončenej série pre kategórie M1 a N1 triedy 1, ktoré plnia emisné limity 6d označené písmenami DG a AM mohol byť dvojnásobný.

Za bežných okolností by sa totiž tieto vozidlá stali po 31. decembri tohto roka autami ukončenej série, ktoré by bolo možné prihlásiť do evidencie vozidiel len na základe povolenia pre skladové zásoby, čiže povolenia dopredaja vozidiel, ktoré je limitované ich počtom. Vláda chce limit zdvojnásobiť pre nepriaznivú situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

"Prvá vlna pandémie spôsobila, že nové vozidlá s touto emisnou normou boli predajcom v SR dodané s oneskorením, zväčša až po letných prázdninách, keď sa v SR začala druhá vlna pandémie, počas ktorej boli vládou SR prijímané opatrenia na obmedzenie mobility občanov, ktoré vyvrcholili obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania," napísal rezort dopravy v materiáli. Tieto opatrenia podľa slov rezortu spôsobili, že došlo k poklesu predaja nových vozidiel, čo spôsobilo, že predajcom nových vozidiel ostane k 31. decembru tohto roka na skladoch väčšie množstvo vozidiel, ktorých počet prekročí limit áut, ktoré môžu byť povolené pre skladové zásoby.