< sekcia Ekonomika

Obchod medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom medziročne klesol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Do budúcnosti bude potrebné revidovať niektoré bilaterálne zmluvy, najmä z dôvodu ich zastaranosti a nedostatočného pokrytia súčasných potrieb a praxe.

Bratislava 30. júna (TASR) – Vzájomný obchodný obrat medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom klesol v roku 2020 na 86,4 percenta úrovne roka 2019, keď dosiahol 5,231 miliardy eur s aktívnym obchodným saldom SR v hodnote 2,59 miliardy eur.

Konštatuje to Správa o výsledkoch rokovaní o budúcich vzťahoch Európskej únie so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá hodnotí aj prvé mesiace implementácie Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v Slovenskej republike. Správu v stredu prerokovala a schválila vláda.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR ako predkladateľ materiálu približuje, že v prípade vzájomného obchodu SR-UK klesol v roku 2020 vývoz na 85,1 percenta a dovoz na 90,1 percenta úrovne z roku 2019.

„Ide o výraznejší pokles, aký bol v celkovom obchode Slovenskej republiky v 2020, čo dokazuje, že na poklese obchodu so Spojeným kráľovstvom sa podpísal aj brexit, ale nepochybne aj výpadky výroby súvisiace s pandémiou COVID-19," konštatuje rezort diplomacie.

Naznačuje, že ďalší vývoj vzájomného obchodu sa bude odvíjať najmä od rýchlosti ekonomického zotavenia oboch ekonomík z pandémie, ako aj od dosahov opatrení na obchodovanie po brexite.

Správa poukazuje aj na perspektívne oblasti obchodnej a ekonomickej spolupráce, ktoré sa v nových podmienkach formujú v pobrexitovom období.

„Okrem tradičných odvetví obchodu a priemyslu sa príležitosti ukazujú aj v oblastiach finančných služieb, infraštruktúry, energetiky alebo technológií na ochranu životného prostredia, prípadne neskôr po skončení pandémie aj v oblasti rozvoja cestovného ruchu," konštatujú predkladatelia.

„Odchod niektorých spoločností zo Spojeného kráľovstva následkom brexitu je príležitosťou na ponúknutie možnosti pôsobenia týchto spoločností v SR," dodávajú.

Upozorňujú, že do budúcnosti bude potrebné revidovať niektoré bilaterálne zmluvy, najmä z dôvodu ich zastaranosti a nedostatočného pokrytia súčasných potrieb a praxe. K takýmto bilaterálnym zmluvám patrí dohoda o spolupráci v oblasti medicíny a verejného zdravia, dohoda o spolupráci v otázkach boja proti terorizmu, obchodovaniu s narkotikami a organizovanému zločinu, ale aj dohoda o podpore a ochrane investícií či vzájomnej ochrane a výmene utajovaných skutočností.

Materiál poukazuje aj na zhoršené podmienky pre pôsobenie slovenských študentov na univerzitách v Spojenom kráľovstve po skončení participácie UK na výmennom programe EÚ Erasmus+ a vhodnosť hľadať riešenia zabezpečenia medzinárodnej mobility na vysokých školách v Spojenom kráľovstve.