Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. október 2023Meniny má František
< sekcia Ekonomika

Vláda odmení sociálnych pracovníkov v prvej línii v boji s pandémiou

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta spustila do prevádzky veľkokapacitné mobilné odberové miesto (MOM) na odber vzoriek na testovanie COVID -19, ktoré sa nachádza v priestoroch bývalej dočasnej autobusovej stanice na Mičinskej ceste v Banskej Bystrici, 9. septembra 2020. Foto: TASR - Ján Krošlák

Dotácia by mala byť poskytnutá v maximálne výške 772 eur na jedného zamestnanca v závislosti od ním odpracovaného času v období od 12. marca do 13. júna 2020.

Bratislava 30. septembra (TASR) – Ľudia v prvej línii v boji proti pandémii nového koronavírusu, ktorí pracujú v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, by mali byť ocenení. Vláda v stredu schválila s pripomienkami návrh nariadenia vlády z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, podľa ktorého by mali dostať finančnú odmenu.

"Zamestnanci v týchto oblastiach vykonávajú mimoriadne náročnú prácu v zariadeniach, v rodinách, v teréne a bez ohľadu na riziká a okolnosti v obdivuhodnom nasadení každý deň pomáhajú deťom a ich rodinám, seniorom, zdravotne znevýhodneným ľuďom či ľuďom bez domova," skonštatoval rezort práce v predkladacej práce. Títo ľudia by tak mali dostať nielen verejné poďakovanie, ale aj ocenenie formou finančného ohodnotenia.

Navrhuje sa preto, aby im bola v rámci dotačného titulu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately jednorazovo poskytnutá dotácia na účel financovania plnení nad rámec mzdy alebo platu za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností. MPSVR ozrejmilo, že to zahŕňa aj preddavok na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú platené zamestnávateľom z tohto plnenia.

Rezort práce priblížil, že tzv. odmena bude poskytnutá nielen zamestnancom sociálnych služieb a akreditovaných a obecných subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom nariadenia, ale aj centrám pre deti a rodiny v zriaďovateľskej pôsobnosti štátnu, avšak prostredníctvom iného mechanizmu.

Dotácia by mala byť poskytnutá v maximálne výške 772 eur na jedného zamestnanca v závislosti od ním odpracovaného času v období od 12. marca do 13. júna 2020, teda od vyhlásenia krízovej situácie do ukončenia núdzového stavu, a jeho pracovného úväzku. Účinnosť nariadenia sa navrhuje dňom jeho vyhlásenia, aby sa odmena mohla vyplatiť čo najskôr.