Quantcast
< sekcia Ekonomika

Vláda odobrila nový akčný plán proti násiliu na ženách na 2022 - 2027

Na snímke zľava minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO), minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) počas zasadnutia vlády SR v Bratislave v stredu 12. januára 2022. Foto: TASR - Pavel Neubauer

V rámci prevencie násilia na ženách chce Slovensko realizovať komplexnú a koordinovanú prevenciu na všetkých úrovniach.

Bratislava 12. januára (TASR) - Vládny kabinet sa na svojom stredajšom rokovaní venoval aj novému Národnému akčnému plánu pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 - 2027. Vláda návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) odobrila. Slovensko sa chce v tomto smere zamerať na ochranu žien zažívajúcich násilie a tiež ich detí, na prevenciu násilia na ženách, na integrované politiky a zber údajov, či na efektívne postihovanie násilia na ženách.

V rámci prvej prioritnej oblasti akčného plánu (ochrana žien zažívajúcich násilie a ich detí) sa chce Slovensko zamerať na zabezpečenie ochrany, na prístup k pomoci vrátane tej dlhodobej, alebo na odstránenie rôznych vplyvov násilia. Rezort chce zvýšiť dostupnosť takýchto služieb a takisto aj dostupnosť a využívanie prostriedkov právnej ochrany vrátane informovanosti o nich. Cieľom ministerstva je aj zabezpečiť finančné zdroje na implementáciu a udržateľnosť opatrení a podpora mimovládnych organizácií či zapojenie občianskej spoločnosti. Kľúčovým je podľa ministerstva aj zlepšenie informovanosti žien zažívajúcich násilie.

V rámci prevencie násilia na ženách chce Slovensko realizovať komplexnú a koordinovanú prevenciu na všetkých úrovniach. Ministerstvo chce tiež zvýšiť poznatky o násilí na ženách a o podpore a ochrane takýchto žien či ich detí. Riešením by bolo zabezpečenie systematického zberu dát.

V rámci štvrtej prioritnej oblasti (efektívne postihovanie násilia na ženách) chce rezort zabezpečiť ochranu žien pred všetkými formami násilia, dôsledne a efektívne stíhať násilie a vyvodzovať zodpovednosť voči páchateľom násilia vrátane účinného uplatňovania ochranných opatrení. V pláne píše ministerstvo aj o zabezpečení a implementácii komplexnej legislatívy v oblasti násilia páchaného na ženách, ktorá im zabezpečí prístup k spravodlivosti a náležitému odškodneniu v občiansko-právnej oblasti.

V materiáli rezort zdôraznil, že počas pandémie nového koronavírusu došlo k nárastu partnerského a domáceho násilia. V tomto období sa totiž na linky služieb poskytujúcich podporu a pomoc ženám zažívajúcim násilie obracalo viac žien. "Aj keď boli celoplošné protipandemické opatrenia prijaté s dobrým úmyslom, pre ženy zažívajúce partnerské alebo domáce násilie predstavujú potenciálne negatívny dosah," skonštatoval rezort v materiáli.