< sekcia Ekonomika

Čierna Hora splatí Slovensku dlh vo výške 0,59 milióna dolárov

Voliči s ochrannými rúškami čakajú v rade pred volebnou miestnosťou v meste Cetinjepočas parlamentných volieb v Čiernej Hore v nedeľu 30. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Návrh textu medzivládnej dohody obsahuje odsúhlasenie konečného zostatku dlhu Čiernej Hory voči SR v sume 1,73 milióna dolárov.

Bratislava 7. októbra (TASR) - Čierna Hora má Slovensku splatiť dlh v objeme 0,59 milióna dolárov (0,50 milióna eur). Vyplýva to z návrhu dohody na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Čiernej Hore, ktorú v stredu schválila vláda.

Návrh textu medzivládnej dohody obsahuje odsúhlasenie konečného zostatku dlhu Čiernej Hory voči SR v sume 1,73 milióna dolárov. Táto suma pozostáva z istiny vo výške 0,69 milióna dolárov a úrokov 1,04 milióna dolárov. Čierna Hora dlhodobo deklarovala, že pri riešení dlhu sa bude kompletne držať podmienok vyrokovaných so Srbskou republikou, ktoré vychádzajú z podmienok takzvaného Parížskeho klubu veriteľov. Podmienky Parížskeho klubu veriteľov predpokladajú odpustenie časti uznaného dlhu (66 %). V prípade Slovenska to znamená jednorazové odpustenie sumy 1,14 milióna dolárov, pričom toto odpustenie bude zaznamenané s negatívnym vplyvom na deficit verejných financií v čase podpisu medzivládnej dohody.

Čierna Hora by zostatok uznaného dlhu vo výške 0,59 milióna dolárov mala splatiť jednorazovo, a to do 90 dní od nadobudnutia platnosti medzivládnej dohody. "Tento variant je z hľadiska príjmu najvýhodnejší a vo svojej podstate určitým spôsobom eliminujeme riziko z výhľadu prerozdelených splátok na dlhé obdobie," konštatuje rezort financií. ( 1 EUR = 1,1768 USD)

Zisk poľnohospodárstva SR v roku 2019 klesol o 19,9 % na 83 mil. eur


Poľnohospodárstvo podľa predbežných údajov dosiahlo vlani kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 83 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2018 sa jeho úroveň znížila o 19,9 %. Vyplýva to zo zverejnenej Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2019, takzvanej zelenej správy, z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu prerokovala a schválila vláda.

"Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený poklesom produkčnej výkonnosti, čo sa odrazilo vo výpadku tržieb, ktorý nevykompenzoval ani mierny nárast cien poľnohospodárskych výrobkov," zdôvodnil rezort pôdohospodárstva. Aj v porovnaní s päťročným priemerom rokov 2014 až 2018 bol podľa správy výsledok hospodárenia v roku 2019 nižší. Rozhodujúcu úlohu v ekonomike podľa MPRV zohrali podpory, bez ktorých by bola väčšina poľnohospodárskych podnikov stratová. Takmer 73 % finančnej podpory slovenského poľnohospodárstva sa poskytovalo zo zdrojov EÚ a len časť výdavkov bola spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu SR.

Podiel celkových podpôr na výnosoch dosiahol 34,9 % a priamych platieb 17,4 %. Naďalej pretrvávali diferencie medzi úrovňou podpôr slovenského poľnohospodárstva a poľnohospodárstva krajín EÚ-15.

Výnosy poľnohospodárstva v roku 2019 podľa správy MPRV medziročne klesli o 7,3 % na 2,812 miliardy eur, náklady sa v minulom roku znížili o 6,9 % na 2,729 miliardy eur.