Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. júl 2024Meniny má Dušana
< sekcia Ekonomika

Pravidlá pri rezervách v rozpočte sa majú upraviť

Na snímke ministri počas rokovania schôdze vlády SR v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Súčasná legislatíva neupravuje taxatívny výpočet rozpočtových rezerv, ktoré sa vytvárajú v štátnom rozpočte, a nevymedzuje obsah informácie o čerpaní rezerv štátneho rozpočtu.

Bratislava 30. septembra (TASR) - Transparentnosť verejných financií sa má posilniť. Prispieť k tomu má novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorou chce Ministerstvo financií (MF) SR upraviť pravidlá pri rezervách v rozpočte. Zamedziť chce najmä tomu, aby návrh rozpočtu verejnej správy obsahoval daňové a odvodové príjmy, ktoré neboli súčasťou oficiálnych prognóz. Právnu normu v stredu schválila vláda.

Zámerom novely je podľa MF SR splniť jeden z cieľov programového vyhlásenia vlády, ktorým je posilnenie transparentnosti verejných financií. "K tomu dôjde najmä úpravou pravidiel tvorby a použitia rozpočtových rezerv s úpravou informácie o hospodárení s rozpočtovými rezervami," priblížilo MF SR.

Cieľom návrhu je aj úprava podmienok poskytovania návratných finančných výpomocí zo štátnych finančných aktív právnickým osobám vrátane obcí a vyšších územných celkov, ako aj stanovením povinnosti zverejňovať priebežné plnenie rozpočtu verejnej správy spolu s očakávanou skutočnosťou za prvý polrok bežného rozpočtového roka. Novela má tiež priniesť vylúčenie možnosti, aby návrh rozpočtu verejnej správy obsahoval daňové a odvodové príjmy, ktoré neboli obsiahnuté v prognóze výboru pre daňové prognózy.

Súčasná legislatíva neupravuje taxatívny výpočet rozpočtových rezerv, ktoré sa vytvárajú v štátnom rozpočte, a nevymedzuje obsah informácie o čerpaní rezerv štátneho rozpočtu. Zároveň platná právna úprava v rámci vymedzenia štátnych finančných aktív, ktoré spravuje MF SR, bližšie nereguluje nakladanie s nimi vo vzťahu k finančným operáciám, ktorými sú aj realizované návratné finančné výpomoci.