< sekcia Ekonomika

Vláda prerokovala stav poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

V porovnaní s päťročným priemerom rokov 2013 až 2017 bol podľa MPRV SR výsledok hospodárenia v roku 2018 vyšší o 52,4 % a úrovňou patrí k trom najvyšším za posledných päť rokov.

Bratislava 4. septembra (TASR) - Poľnohospodárstvo v SR dosiahlo vlani kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 99,5 milióna eur. V porovnaní s rokom 2017 sa jeho úroveň znížila o 16,6 %. Vyplýva to zo Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2018 (tzv. zelená správa) z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu prerokoval a schválil vládny kabinet.

"Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený nárastom cien poľnohospodárskych výrobkov, čo sa odrazilo vo zvýšených tržbách, najmä rastlinnej produkcie a čiastočne vykompenzovalo mierny hmotnostný pokles poľnohospodárskej produkcie," zdôvodnil v správe rezort pôdohospodárstva.

V porovnaní s päťročným priemerom rokov 2013 až 2017 bol podľa MPRV SR výsledok hospodárenia v roku 2018 vyšší o 52,4 % a úrovňou patrí k trom najvyšším za posledných päť rokov.

"Rozhodujúcu úlohu v ekonomike zohrali podpory, bez ktorých by bola väčšina poľnohospodárskych podnikov stratová. Takmer 75 % finančnej podpory slovenského poľnohospodárstva bolo poskytovaných zo zdrojov EÚ a len časť výdavkov bola spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu SR. Podiel celkových podpôr na výnosoch dosiahol 30,1 % a priamych platieb na výnosoch 15,4 %. Naďalej pretrvávali diferencie medzi úrovňou podpôr slovenského poľnohospodárstva a poľnohospodárstva krajín EÚ-15," informoval slovenský agrorezort.

Výnosy poľnohospodárstva v roku 2018 podľa správy MPRV SR medziročne klesli o 1,3 % na 2,909 miliardy eur, náklady sa v minulom roku znížili o 0,7 % na 2,809 miliardy eur.

Tržby a výnosy v lesnom hospodárstve vlani stúpli o 9,1% na 1,105 mld.eur


Tržby a výnosy v lesnom hospodárstve SR, teda obhospodarovateľov lesa a poskytovateľov služieb, dosiahli vlani 1,105 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2017 sa zvýšili o 9,1 %. Náklady dosiahli 1,020 miliardy eur. Hospodársky výsledok v lesnom hospodárstve bol na úrovni 40,62 milióna eur. Vyplýva to zo Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2018 z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR (zelená správa), ktorú v stredu prerokovala a schválila vláda.

"Najväčší podiel mali tržby za vlastné výrobky a služby, a to až 79,8 %. Celkové tržby a výnosy obhospodarovateľov lesa boli 595,61 milióna eur a v porovnaní s rokom 2017 vzrástli o 7,1 %, najmä v dôsledku rastu ostatných tržieb a výnosov a vyšších dodávok surového dreva," priblížil agrorezort.

V štruktúre tržieb a výnosov obhospodarovateľov lesa mali podľa MPRV SR najvyšší podiel sortimenty surového dreva, ktoré tvoria spolu až 79,2 % trhovej produkcie. To znamená, že predaj sortimentov surového dreva je rozhodujúcim zdrojom financovania obhospodarovateľov lesa. Ostatné tržby a výnosy predstavujú príjmy za predaj ostatnej lesnej výroby, sadeníc, výrobkov pridruženej výroby, poľovníckych, turistických a lesníckych služieb, výnosy z prenájmu a predaja lesného majetku, tržby z obchodnej činnosti, výnosy z finančného kapitálu a cenných papierov.

"Poskytovatelia služieb v lesnom hospodárstve SR dosiahli tržby vo výške 509,44 milióna eur, z toho 73,5 % tvoria tržby za vlastné výrobky a služby, 22,2 % tržby z predaja tovaru a zvyšok ostatné tržby a výnosy," spresnil rezort pôdohospodárstva.

Z porovnania štruktúry tržieb a výnosov obhospodarovateľov lesa a poskytovateľov služieb je podľa MPRV SR zrejmý značný rozdiel. U obhospodarovateľov lesa prevládajú tržby za vlastné výrobky a služby, hlavne tržby z predaja surového dreva, naproti tomu u poskytovateľov služieb sú to hlavne tržby za služby a významný podiel majú tiež tržby z predaja tovaru.