< sekcia Ekonomika

Vláda prerokuje plán pozemkových úprav aj balík z rezortu financií

Rokovanie vlády SR, archívna snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Rezort dopravy predkladá kabinetu aj novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Bratislava 21. augusta (TASR) - Finančné náklady na pozemkové úpravy na Slovensku presiahnu v nasledujúcich desaťročiach miliardu eur. Vyplýva to z návrhu opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR z dielne rezortu pôdohospodárstva, ktorým by sa mal v stredu zaoberať vládny kabinet. Úpravy v 3103 katastrálnych územiach by počas 30 rokov mali stáť 1,093 miliardy eur. Ich rýchlejšia realizácia v priebehu 20 rokov by bola ešte drahšia, vyšli by na 1,132 miliardy eur.

Vláda sa bude zaoberať aj viacerými novelami zákonov Ministerstva financií (MF) SR. Cezhraničné obchodovanie má upraviť novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Zmeny sa dotknú platiteľov DPH, ktorí vykonávajú intrakomunitárne transakcie a obchody s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy, ako aj tých zdaniteľných osôb, ktoré obchodujú s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom. Intrakomunitárny obchod predstavuje dodanie alebo nadobudnutie tovaru alebo služby medzi krajinami v Európskej únii (EÚ).

Podnikateľským subjektom má priniesť zníženie administratívnej záťaže novela daňového poriadku. Ministerstvo v prípade daňových subjektov navrhuje upraviť ustanovenie o zastupovaní tak, aby nová plná moc vždy nahradila predchádzajúcu, a to v rozsahu, v akom sa prekrývajú. Taktiež sa navrhuje skrátenie lehoty, v ktorej správca dane nemôže povoliť odklad alebo platenie dane v splátkach z dôvodu, že daňovník nedodržal podmienky z rozhodnutia správcu dane. Lehota sa má skrátiť z piatich rokov na dva. Zmeny sa majú dotknúť aj vymáhania daňových nedoplatkov. Tí, ktorí si nebudú plniť svoje povinnosti, môžu prísť o vodičský preukaz.

Novelou zákona o účtovníctve majú zase niektorým firmám ubudnúť povinnosti overovať ročné závierky. "Nastáva úprava existujúceho vymedzenia účtovných jednotiek a umožňuje sa oslobodenie od uvádzania informácií opisu politiky rozmanitosti, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami," priblížil rezort financií v predkladacej správe. Oslobodenie sa má týkať veľkých účtovných jednotiek, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme.

Minimálny vek inštruktora autoškoly by sa mal zrušiť. Zaviesť sa má inštitút skúšobného komisára a povinné by malo byť aj pravidelné doškoľovanie inštruktorov. Navrhuje to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v novele zákona o autoškolách, ktorou by sa mala tiež zaoberať vláda.

Rezort dopravy predkladá kabinetu aj novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Tá by mala priniesť úpravy pri typovom schválení vozidiel, ako aj zmeny v prípade staníc technickej kontroly (STK).

O reforme nemocníc aj občianskych preukazoch pre deti


Občianskymi preukazmi pre deti do 15 rokov, úpravou cien liekov alebo očkovaním ako podmienkou pre prijatie dieťaťa do škôlky sa bude na svojom prvom zasadnutí po letnej prestávke zaoberať vláda. Ministri budú pravdepodobne rozhodovať aj o návrhu veľkej reformy nemocníc, takzvanej stratifikácii, ktorú v utorok (20. 8.) odobrila Legislatívna rada vlády.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) rade reformu predložila formou novelizácie súčasnej legislatívy, a nie ústavného zákona, ako to od nej žiadal šéf Smeru-SD Robert Fico. Navrhovaná reforma nemocníc by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Cieľom je podľa ministerstva zabezpečiť pre pacienta kvalitnú a dostupnú ústavnú starostlivosť.

Občianske preukazy pre deti navrhuje zaviesť rezort vnútra. Preukaz bez fotografie by mali mať do konca roka 2021 všetky deti do 15 rokov. Takýto občiansky preukaz by mal slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej dokumentácie. Autentifikácia čipom bude od roku 2022 jediným spôsobom, ako sa do danej dokumentácie dostať. Polícia by preukaz deťom mala zasielať automaticky.

Vláda má v stredu rozhodnúť aj o tom, či bude podmienkou prijatia dieťaťa do predškolského zariadenia absolvovanie všetkých očkovaní podľa očkovacieho kalendára. Rezort zdravotníctva tiež navrhuje upraviť podmienky úhrady liekov. Cieľom je dosiahnuť lepšie dodržiavanie pravidiel pri prepočtoch cien. Ministerstvo odhaduje, že na cenách sa zmeny prejavia od júna 2020 a úprava legislatívy prinesie ročnú úsporu vo výške najmenej troch miliónov eur.

Ministri by sa tiež mali zaoberať aj zmenami financovania registrovaných cirkví. Nový model financovania vychádza z doteraz uplatňovaného modelu, predpokladá však postupné zohľadňovanie počtu veriacich. Rozširuje takisto možnosti použitia štátneho príspevku.

S viacerými návrhmi na rokovanie prišlo aj ministerstvo spravodlivosti. Navrhuje napríklad, aby bol obchodný register exkluzívne v elektronickej podobe a vymazali sa z neho neaktívne spoločnosti. Novelizovať by sa mal aj Občiansky zákonník, čo by umožnilo skutočnú náhradu straty na zárobku v dôsledku škody na zdraví. Doterajšia úprava výšku náhrady limitovala. Meniť by sa mal aj inštitút justičných čakateľov a disciplinárne konania notárov a exekútorov.

Ministri majú hovoriť aj o novele, ktorá má posilniť a podporiť kvalitu práce s mládežou. Rezort školstva v nej napríklad plánuje zaviesť nový inštitút značky kvality - Moderné centrum mládeže, zavádza nutnosť bezúhonnosti aj pre dobrovoľníkov a rozširuje zoznam účelov, na ktoré sa poskytuje dotácia.

Vláda sa má zaoberať aj personálnymi otázkami. Za člena Súdnej rad SR by mala vymenovať Jána Havláta a za zástupkyňu SR v Benátskej komisii Janu Baricovú. Zmeniť by sa mal aj niektorý z veľvyslancov SR v zahraničí.