< sekcia Ekonomika

Vláda schválila pridelenie úloh novému ministerstvu investícií

Na snímke Veronika Remišová. Foto: TASR Jakub Kotian

Nové ministerstvo získa všetky kompetencie zaniknutého ÚPVII.

Bratislava 4. júna (TASR) – Vláda pridelila úlohy a kompetencie novému Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v súvislosti so zánikom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Vyplýva to z materiálu z dielne vicepremiérky pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí), ktorý vo štvrtok schválil vládny kabinet.

„Cieľom predkladaného materiálu je centralizácia agendy regionálneho rozvoja a eurofondov v rozsahu navrhovaných zmien na jedno ministerstvo na účel zlepšenia koordinácie regionálneho rozvoja, optimalizácie implementačnej štruktúry riadenia eurofondov, posilnenia princípov transparentnosti, efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a výsledkovej orientácie, na ktoré kladie dôraz aj Európska komisia,“ píše sa v materiáli. Ten hovorí o zmenách v kompetenciách jednotlivých ministerstiev a Úradu vlády SR.

Nové ministerstvo získa všetky kompetencie zaniknutého ÚPVII, pričom pod palcom bude mať aj agendu regionálneho rozvoja – Integrovaný regionálny operačný program a cezhraničné programy z agrorezortu či agendu presunutú z úradu vlády - operačný program Technická pomoc, Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórsky finančný mechanizmus a Švajčiarsky finančný mechanizmus.„V súvislosti s prechodom tejto agendy budú na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR presunuté aj príslušné platobné jednotky,“ podotkol úrad v materiáli.

Nové ministerstvo tak bude riadiacim orgánom i platobnou jednotkou napríklad aj pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 alebo pre rovnaký program spolupráce s Českou republikou. Bude tiež robiť sprostredkovateľa napríklad v prípade operačného programu Integrovaná infraštruktúra (prioritná os 7 – Informačná spoločnosť) 2014 – 2020.

Remišová: Pre nové ministerstvo budeme hľadať aj vhodnú budovu


Pre nové Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu (MIRRI) bude jej budúca šéfka Veronika Remišová (Za ľudí) hľadať aj vhodnú budovu. Uviedla to na brífingu po rokovaní vlády vo štvrtok. Ako dodala, v súčasnosti Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktoré sa má pretransformovať na MIRRI, sídli v štyroch až šiestich budovách na rozličných miestach v Bratislave.

„Budeme hľadať čo najlepšie a najefektívnejšie riešenie tak, aby sme šetrili kapacity štátu,“ dodala Remišová s tým, že aj na túto tému v súčasnosti diskutuje s rezortom financií. „K 1.7. to však určite nebude, pretože sú uzavreté nájomné zmluvy, ktoré je možné zrušiť, ale s veľkou pokutou. To znamená, že si v rámci úradu zanalyzujeme, kedy a ktoré zmluvy môžeme zrušiť a následne budeme hľadať nejaké jednotné priestory,“ odpovedala Remišová na novinársku otázku.

„Úrad k 1.7. zanikne a pretransformuje sa na nové Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu (MIRRI),“ uviedla Remišová s tým, že na nové ministerstvo prejdú všetky kompetencie, ktoré úrad mal, ale takisto bude mať pod palcom aj centrálne riadenie eurofondov s jedným operačným programom.

„Väčšia prehľadnosť, jednotná metodika, jednotné pravidlá, menej byrokracie,“ dodala Remišová na margo nových úloh, ktoré z iných rezortov prejdú na nové ministerstvo s tým, že pod nové ministerstvo spadnú aj kompetencie regionálneho rozvoja, napríklad program pre regionálny rozvoj.

Ako ubezpečila Remišová, ministerstvo nebude zahŕňať vytváranie nových pracovných miest. „Na druhej strane, máme tu obrovský problém informatizácie, o ktorom dlhodobo hovorím ja, ale i odborná verejnosť, a ten spočíva v tom, že štátna správa sa dlhodobo spoliehala na externé kapacity,“ zopakovala Remišová. Ako už avizovala, tie plánuje v budúcnosti postupne nahradiť internými kapacitami. „Štát musí byť dostatočne silný, aby nebol otrokom dodávateľov, ktorí následne vyciciavajú a parazitujú na štáte,“ dodala Remišová.

„Cieľom je zefektívniť činnosti tak, aby sa viaceré nerobili na rôznych rezortoch viackrát. Šetriť, zefektívniť, zjednodušiť a zbaviť sa byrokracie,“ uzavrela Remišová.