Quantcast
< sekcia Ekonomika

Vláda schválila v novele o rozpočtových pravidlách výdavkové limity

Na snímke v pozadí sprava minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO), predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) a podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) počas rokovania vlády SR v Bratislave. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Riadenie a kontrolu celkového limitu verejných výdavkov počas roka zabezpečí ministerstvo financií, prípadné návrhy na zvyšovanie limitu však má schvaľovať vláda.

Bratislava 12. januára (TASR) – Rozpočet verejnej správy by sa mal po novom zostavovať už na základe výdavkových limitov schválených Národnou radou SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý v stredu s pripomienkami schválila vláda. Návrh zmeny zákona o rozpočtových pravidlách nadväzuje na novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorú však zatiaľ Národná rada SR neschválila.

"Návrhom zákona sa zabezpečuje premietnutie limitu verejných výdavkov ako regulujúceho nástroja do procesu zostavovania rozpočtu verejnej správy a následne aj jeho úprav," uviedlo Ministerstvo financií SR v dôvodovej správe k schválenému materiálu. Limitom verejných výdavkov je maximálna výška celkových časovo rozlíšených konsolidovaných výdavkov verejnej správy.

Limit verejných výdavkov bude schvaľovať parlament. V aktuálnom volebnom období by mala Národná rada SR schváliť výdavkové limity na roky 2023 a 2024.

V prípade viazaných nevyčerpaných, najmä kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov, na ktoré sa limit verejných výdavkov vzťahuje, umožňuje novela prekročenie limitu výdavkov tak, aby bol zabezpečený súlad s limitom verejných výdavkov. V prípade realizácie rozpočtových opatrení v štátnom rozpočte zákon umožňuje povoliť len také rozpočtové opatrenia, ktorými sa neprekročí limit verejných výdavkov.

Limit verejných výdavkov sa nemá vzťahovať na výdavky územnej samosprávy, prostriedky z rozpočtu Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, odvody Európskej únii, výdavky na správu dlhu verejnej správy, jednorazové výdavky a vplyv hospodárskeho cyklu na výdavky verejnej správy.

Riadenie a kontrolu celkového limitu verejných výdavkov počas roka zabezpečí ministerstvo financií, prípadné návrhy na zvyšovanie limitu však má schvaľovať vláda. Rezort zabezpečí aj monitoring plnenia limitov verejných výdavkov jednotlivých subjektov verejnej správy.