Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 15. jún 2024Meniny má Vít
< sekcia Ekonomika

Vláda spresnila obmedzenia regulácií pri zavádzaní európskych smerníc

Na snímke sprava dočasne poverený predseda vlády odborníkov Ľudovít Ódor a dočasne poverený minister financií SR Michal Horváth počas rokovania vlády SR v Bratislave v stredu 27. septembra 2023. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Schválená novela podľa MH sfinalizuje tento inštitút prostredníctvom spresnenia niektorých ustanovení v súvislosti s goldplatingom, a to napríklad aj jeho definíciou.

Bratislava 27. septembra (TASR) - Obmedzenia podnikateľského prostredia by pri zavádzaní európskych smerníc a nariadení do slovenskej legislatívy nemali byť väčšie, ako požaduje Európska únia. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR bude posudzovať návrhy právnych predpisov z pohľadu možného goldplatingu už v predbežnom pripomienkovom konaní (PPK) a ich predkladatelia budú musieť vyššiu mieru obmedzení odôvodniť. Vyplýva to z návrhu zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré v stredu schválila vláda.

"Navrhovanými zmenami, spolu so súvisiacimi zmenami v legislatívnych pravidlách, sa zavádza proces identifikácie a kategorizácie goldplatingu v návrhoch predkladaných legislatívnych materiálov, ktorými sa celkovo alebo čiastočne transponujú smernice EÚ do právneho poriadku SR," uviedlo MH v dôvodovej správe k materiálu.

Ochrana pred neopodstatneným goldplatingom je jednou z reforiem plánu obnovy. Čiastočne bol tento inštitút zavedený v rámci zmien a doplnení jednotnej metodiky schválenej vládou začiatkom júna minulého roku. Schválená novela podľa MH sfinalizuje tento inštitút prostredníctvom spresnenia niektorých ustanovení v súvislosti s goldplatingom, a to napríklad aj jeho definíciou.

Zároveň sa novelou zavádza vyššia miera transparentnosti v legislatívnom procese. Predkladateľom legislatívnych návrhov sa odporúča predložiť do PPK aj informatívne konsolidované znenie právneho predpisu. Takto predložené znenie MH rozlíši tak, že sa farebne odlíšia ustanovenia alebo ich časti s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré sú transpozíciou práva EÚ podľa minimálnych požiadaviek EÚ a tie, ktoré sú goldplatingom.

V prípade nepredloženia informatívneho konsolidovaného znenia sa farebne rozlíši predložený návrh právneho predpisu. Farebne rozlíšené informatívne konsolidované znenie právneho predpisu alebo návrh právneho predpisu sa ako príloha analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie stane povinnou súčasťou materiálu predkladaného do medzirezortného pripomienkového konania. "Tento prístup má zviditeľniť prípady goldplatingu v navrhovanej právnej úprave pre pripomienkujúce subjekty, ktorým sa zjednoduší proces vlastného posúdenia ich opodstatnenosti," dodal rezort.