Quantcast
< sekcia Ekonomika

Vláda určila odmeny šéfovi Dopravného úradu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Rovnakou sumou bude odmenený aj predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ÚREKPS).

Bratislava 8. decembra (TASR) – Predseda Dopravného úradu Pavol Hudák dostane odmenu 3300 eur za kvalitné plnenie služobných úloh a za splnenie mimoriadnych a významných služobných úloh. Rovnakou sumou bude odmenený aj predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ÚREKPS) Ivan Marták, podpredseda tohto úradu Ján Fľak dostane odmenu 2000 eur. Návrh na určenie odmeny, ktorý predložil rezort dopravy, odobrila v stredu vláda.

Hudákovi bola odmena vo výške 8,15 % z ročného funkčného platu, teda 3300 eur, určená najmä za efektívne zabezpečenie výkonu kompetencií Dopravného úradu pri dodržiavaní aktuálnych protipandemických opatrení, ale napríklad aj za profesionálne zabezpečenie riešenia mimoriadnych udalostí v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy, civilného letectva a dráh a dopravy na dráhach.

Odmenu pre Martáka rezort dopravy v materiáli zdôvodnil štvornásobným prekročením príjmov rozpočtu ÚREKPS na rok 2021, spoluprácou na príprave nového zákona o elektronických komunikáciách či za výrazné zlepšenie reputácie úradu v SR aj v zahraničí. Bola mu určená odmena vo výške 8,30 % z ročného funkčného platu, teda 3300 eur.

Podpredsedovi ÚREKPS bola odmena vo výške 5,53 % z ročného funkčného platu, teda 2000 eur, určená najmä za nastavenie systému doručovania pre Slovenskú poštu počas vládou vyhláseného núdzového stavu a mimoriadnej situácie, ale napríklad aj za koordináciu posudzovania projektu Slovenskej pošty "Optimalizácia verejnej poštovej siete".

Odmena šéfovi Dopravného úradu, predsedovi a podpredsedovi ÚREKPS bude financovaná v rámci schváleného limitu výdavkov na mzdy a platy rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR na rok 2021.