< sekcia Ekonomika

Vláda zastavila prevod nehnuteľného majetku ÚKSÚP vo Zvolene

Na snímke tabuľa s nápisom na budove, v ktorej sídli Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Dobrovičovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Predmetom prevodu vlastníctva je nehnuteľný majetok štátu v katastrálnom území Zvolena.

Bratislava 27. januára (TASR) - Vláda schválila zastavenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe štátnej rozpočtovej organizácie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) pred nadobudnutím platnosti kúpnej zmluvy, o ktoré ju žiadalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Predmetom prevodu vlastníctva je nehnuteľný majetok štátu v katastrálnom území Zvolena. Kúpna zmluva bola uzatvorená medzi predávajúcim ÚKSÚP a kupujúcim, ktorým je Tyrion, Banská Bystrica. Spoločnosť Tyrion sa stala víťazom elektronickej aukcie, v ktorej predložila najvyššiu cenovú ponuku za nehnuteľný majetok, a to vo výške 785.000 eur.

ÚKSÚP uzatvoril so spoločnosťou Tyrion kúpnu zmluvu na nehnuteľný majetok štátu za dohodnutú kúpnu sumu 785.000 eur 28. apríla 2020. Majetok sa mal využívať ako kancelárske priestory s následnou kompletnou rekonštrukciou na polyfunkčný objekt.