Quantcast
< sekcia Ekonomika

Vláda:Výška zdrojov z fondov EÚ pre Program Slovensko je 12,6 mld. eur

Na snímke 87. rokovanie vlády SR v Bratislave 28. júna 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Jednotlivé prioritné oblasti podpory identifikované v programe môžu byť doplnkovým mechanizmom k iným nástrojom Európskej únie a k nástrojom financovaným z národných zdrojov.

Bratislava 28. júna (TASR) - Celková výška zdrojov z fondov EÚ pre Program Slovensko je 12,594 miliardy eur. Investície z fondov EÚ sa budú realizovať prostredníctvom nenávratnej formy pomoci (granty), ako aj prostredníctvom návratnej formy pomoci (finančné nástroje).

Ako ďalej vyplýva z materiálu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v utorok schválila vláda, do procesu prípravy programu boli zapojené relevantné subjekty sociálno-ekonomických partnerov z prostredia štátnej správy, územnej samosprávy, akademickej obce, stavovských a profesijných organizácií a mimovládnych neziskových organizácií.

Program Slovensko nahradí doterajších 6 operačných programov Slovenskej republiky pre fondy EÚ na obdobie 2014 až 2020 pre cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti.

Jednotlivé prioritné oblasti podpory identifikované v programe môžu byť doplnkovým mechanizmom k iným nástrojom Európskej únie a k nástrojom financovaným z národných zdrojov.

Zdroje z fondov EÚ na obdobie 2021 až 2027 budú podľa MIRRI vyčlenené na prioritné oblasti podpory v rozsahu piatich cieľov politiky súdržnosti EÚ.