< sekcia Ekonomika

Potravinári od novej vlády očakávajú lepšie podnikateľské prostredie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nové vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR čaká podľa Venhartovej veľa výziev a náročných úloh.

Bratislava 5. marca (TASR) – Potravinárska komora Slovenska od novej vlády očakáva predovšetkým zlepšenie podnikateľského prostredia, zvýšenie dôvery občanov v štátne inštitúcie, prijatie účinných protikorupčných opatrení, ako aj transparentné a udržateľné verejné financie. Uviedla to pre TASR Jana Venhartová, riaditeľka PKS.

"Pre oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva je kľúčové, aby riadenie rezortu bolo zverené osobe, ktorá má odborné predpoklady bezprostredne po menovaní riešiť akútne úlohy v rezorte, a to najmä nastavenie systémových nástrojov štátnej podpory potravinárstva a tvorbu národného Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP)," uviedol Daniel Poturnay, prezident PKS.

Nové vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR čaká podľa Venhartovej veľa výziev a náročných úloh, preto PKS považuje za dôležitý fakt, že v rámci kryštalizujúcich sa rokovaní o zostavení novej vlády je možné identifikovať politické osobnosti, ktoré spĺňajú odborné požiadavky a javia záujem o prevzatie zodpovednosti za riadenie rezortu.

V oblasti potravinárstva PKS očakáva, že rok 2020 bude rokom, v ktorom sa položia základy systémovej podpory potravinárskeho priemyslu. Potravinársky priemysel musí byť aktívnym príjemcom štátnej pomoci a zároveň oprávneným žiadateľom o podporu aj v rámci novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, čo je základným predpokladom budovania potravinovej sebestačnosti.

PKS tiež očakáva, že nové vedenie ministerstva posilní postavenie potravinárskych samospráv a bude podporovať konkurencieschopnosť potravinárskych podnikov efektívnym právnym rámcom upravujúcim nekalé podmienky v obchode s potravinami, podporou na výstavách a veľtrhoch, ale aj marketingovými a vzdelávacími aktivitami.

Z dlhodobého hľadiska PKS považuje za kľúčovú podporu inovácií potravín, moderných a ekologických obalových materiálov, prechodu na digitalizáciu a priemysel 4.0 a prenosu výsledkov vedeckej a výskumnej činnosti do potravinárskej praxe. Pre ďalší rozvoj odvetvia je tiež potrebné komplexné prehodnotenie potravinárskej legislatívy z pohľadu konkurencieschopnosti voči iným, najmä susedným štátom a odstránenie požiadaviek nad rámec legislatívy EÚ, tzv. goldplating. PKS sa rovnako dlhodobo zasadzuje o celoplošné zníženie DPH na potraviny.

Venhartová pripomenula, že PKS absolvovala pred konaním parlamentných volieb sériu rokovaní s predstaviteľmi politických strán, vrátane všetkých politických strán rodiacej sa vládnej koalície.

Dodala, že v rámci rokovaní poukazovala PKS na problémy v potravinárskom odvetví, najmä na chýbajúcu podporu spracovateľského priemyslu, nízky podiel slovenských potravín na pultoch v obchodoch, zvyšujúce sa pasívne saldo zahraničného obchodu s potravinami a na potrebu zásadných krokov na zlepšenie potravinovej sebestačnosti Slovenska.