< sekcia Ekonomika

Tepelné hospodárstvo vo Vranove nad Topľou vyžaduje ďalšie investície

Na archívnej snímke primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan. Foto: TASR/Milan Kapusta

Vranov nad Topľou 24. septembra (TASR) – Stav hmotného majetku v tepelnom hospodárstve mesta Vranov nad Topľou si vyžaduje investície vo výške ďalších 317.000 eur. Vzhľadom na skutočnosť, že mesto musí do opráv zabezpečujúcich Vranovčanom teplú vodu investovať približne 180.000 eur, mestskí poslanci na svojom štvrtkovom zasadnutí rozhodli, že rozsah ďalších investícií bude predstavovať sumu 213.300 eur. Realizáciu nie nevyhnutných opráv mesto presunulo na budúci rok.

Nevyhnutnosť investovať do tepelného hospodárstva ďalších 317.000 eur vyplynula z auditu, ktorý vykonala mestská komisia v spolupráci s novým prevádzkovateľom vranovského tepelného hospodárstva, spoločnosťou Cemed. Ako na mestskom zastupiteľstve (MsZ) informoval vedúci oddelenia mestského majetku Marián Onderko, kým predošlých 180.000 eur, o uvoľnení ktorých rozhodli mestskí poslanci na svojom predchádzajúcom zasadnutí, má slúžiť na zabezpečenie dodávok teplej vody, suma 213.300 eur je potrebná na zabezpečenie bezpečnej vykurovacej sezóny. MsZ preto odobrilo aj rozpočtové opatrenie, na základe ktorého bude samospráva nevyhnutné opravy financovať z prostriedkov poskytnutých od štátu na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov.

V rozprave k prerokovávanému bodu primátor mesta Ján Ragan informoval, že predchádzajúci nájomca, spoločnosť Team Energo, ktorý pre platobnú neschopnosť nebol schopný počas leta dodávať obyvateľom teplú vodu, sa prostredníctvom advokátskej spoločnosti dožaduje opätovného prevádzkovania tepelného hospodárstva. Žiada aj úhradu ušlého nájomného a tiež zisku spolu v sume takmer 15.000 eur. „Odstúpenie od zmluvy, ktoré sme zrealizovali, bolo platné, trváme na ňom, nemienime im vydať náš majetok a v prípade, že si uplatňujú tieto finančné plnenia, respektíve ďalšie veci z tejto zmluvy, nech si uplatnia súdne a bude to predmetom súdneho sporu,“ konštatoval Ragan.

Poslankyňa Zuzana Hurná mestský parlament upozornila na výpis z notárskeho centrálneho registra záložných práv týkajúci sa zmluvy z marca 2019 o pôžičke medzi spoločnosťou Team Energo a Tatra bankou na sumu sedem miliónov eur. Finančná inštitúcia si v rámci nej mala uplatniť záložné právo na hnuteľný majetok, ktorý podľa Hurnej slov môže byť majetkom mesta. „Sporným majetkom môžu byť kotly, niektoré investície. O tom budeme rokovať aj s bankou. Jednoznačne v tejto chvíli to nevieme povedať. Je možné, že to bude aj predmetom súdneho sporu,“ reagoval Ragan s tým, že mesto má všetok svoj majetok zaevidovaný. Vyjadril tiež presvedčenie, že banka si pred uzatvorením zmluvy o úvere mala skutkový stav veci overiť. Nevylúčil, že mesto v tejto súvislosti rozšíri obsah trestného oznámenia, ktoré už v súvislosti s predchádzajúcim nájomcom tepelného hospodárstva na polícii podalo.