Quantcast
< sekcia Ekonomika

VÚC majú hospodáriť so sumou takmer dve miliardy eur

Na snímke budova, v ktorej sídli Ministerstvo financií SR na Štefanovičovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na bežné výdavky samosprávnych krajov je rozpočtovaná suma 1,73 miliardy eur, na kapitálové 182 miliónov eur a na výdavkové finančné operácie 56 miliónov eur.

Bratislava 14. októbra (TASR) – Vyššie územné celky (VÚC) by mali v roku 2023 hospodáriť s výdavkovým rozpočtom vo výške 1,96 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý v piatok schválila vláda.

Na bežné výdavky samosprávnych krajov je rozpočtovaná suma 1,73 miliardy eur, na kapitálové 182 miliónov eur a na výdavkové finančné operácie 56 miliónov eur. "V rámci bežných výdavkov ide najmä o osobné výdavky v sume 672 miliónov eur pre zamestnancov VÚC a ich rozpočtových organizácií, v ktorých je zapracované zvýšenie v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa," uvádza Ministerstvo financií (MF) SR. "Do alokovanej sumy v rámci kategórie tovary a služby vo výške 287 miliónov eur sa zapracoval aj vplyv odhadovaného vplyvu nárastu energií," približuje ďalej MF.

Celkové výdavky na originálne kompetencie samosprávnych krajov - predovšetkým financovanie prímestskej a regionálnej dopravy, údržbu ciest druhej a tretej triedy či prevádzku školských, sociálnych a kultúrnych zariadení - sú v rozpočte vo výške 1,14 miliardy eur. Na prenesený výkon štátnej správy – financovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC - je rozpočtovaná suma 588 miliónov eur.

V rámci kapitálových výdavkov VÚC sa na rok 2023 rozpočtuje suma 182 miliónov eur, pričom sa predpokladá, že vlastné zdroje zapoja vo výške 181 miliónov eur a zároveň vyčerpajú prijaté v kapitálové transfery v sume 800.000 eur. Kapitálové investície majú smerovať predovšetkým do modernizácie cestnej infraštruktúry a ďalšieho majetku vo vlastníctve samosprávnych krajov.