Quantcast
< sekcia Ekonomika

VUJE súčasťou združenia pre vývoj reaktorov štvrtej generácie

Foto: VUJE

Organizácie jadrového výskumu Višegrádskej štvorky sa dohodli na založení združenia V4G4 Centre of Excellence pre realizáciu spoločného výskumu a vývoja v oblasti jadrových reaktorov IV. generácie.

Bratislava 22. júla (OTS) - Organizácie jadrového výskumu Višegrádskej štvorky (ÚJV Řež, a.s, Česká republika; MTA EK, Maďarsko; NCBJ, Świerk, Poľsko; VUJE, a.s., Slovensko) sa dohodli na založení združenia „V4G4 Centre of Excellence“ pre realizáciu spoločného výskumu a vývoja v oblasti jadrových reaktorov IV. generácie. Nové združenie „V4G4 Centre of Excellence“ bolo predstavené verejnosti v Maďarskej Akadémii Vied dňa 18. júla 2013.

Dohoda umožní účastníkom, aby spojili svoje jedinečné prostriedky v každej krajine pre vývoj reaktorov štvrtej generácie a prispeli tak k splneniu cieľa udržateľnosti jadrovej energie so zachovaním najvyšších bezpečnostných štandardov.

Tieto reaktory budú schopné:

• minimalizovať objem rádioaktívneho odpadu prostredníctvom transmutácie dlhožijúcich rádioaktívnych izotopov,
• šetriť zdroje uránu prostredníctvom množivého efektu, ktorý 50 násobne zvyšuje produkciu energie z daného množstva uránu a tak ponúka zdroje energie na niekoľko tisíc rokov,
• zabezpečiť nešírenie jadrových materiálov vďaka adekvátnym pokročilým recyklačným procesom.
Nové združenie „V4G4 Centre of Excellence“ si stanovilo nasledovné ciele:
• skúmanie kľúčových aspektov, predovšetkým z pohľadu jadrovej bezpečnosti, pre rozvoj reaktorov IV. generácie plynom chladených rýchlych reaktorov GFR (Gas Cooled Fast Reactors). Pre tento účel bude postavený a prevádzkovaný reaktor ALLEGRO v regióne V4 s cieľom demonštrovať technológiu rýchleho plynom chladeného reaktora,
• vysvetľovanie a popularizácia potenciálnych, technických, politických a environmentálnych problémov spojených s jadrovými reaktormi IV. generácie,
• zvýšenie zapájania mladých vedcov a inžinierov do výskumných a vývojových aktivít a zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu krajín V4 využívaním výsledkov tohto projektu.

Na dosiahnutie týchto cieľov sa „V4G4 Centre of Excellence“ spolieha na vedeckú podporu francúzskej organizácie CEA, ktorá má najväčšie skúsenosti v oblasti rýchlych reaktorov a vyvinula prvý koncept plynom chladeného rýchleho reaktora.

V ďalších desaťročiach projekt ALLEGRO a „V4G4 Centre of Excellence“ budú hnacím motorom pre špičkový výskum a technológie v tomto regióne a budú poskytovať skvelú príležitosť pre priemysel pracujúci s vysokou pridanou hodnotou.

Generálny riaditeľ VUJE Matej Korec pri podpise dohody.
Foto: VUJE