Quantcast
< sekcia Ekonomika

VVS: Benefitom pre zamestnancov by mohli byť akcie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Generálny riaditeľ VVS Stanislav Prcúch vidí v takejto možnosti odmeňovať a motivovať pracovníkov výhody, ktoré sa odzrkadlia aj na hospodárení celého podniku.

Košice 23. júna (TASR) – Pracovníci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) by v budúcnosti mohli získať ako benefit tzv. zamestnanecké akcie. Memorandum o porozumení v tomto smere vo štvrtok v Košiciach podpísali zástupcovia odborov a Klubu akcionárov VVS. Obe strany deklarujú záujem nájsť možnosti vydávania takýchto akcií.

"S návrhom zamestnaneckých akcií ako benefitu pre pracovníkov sme oslovili vedenie VVS už v roku 2020. Som veľmi rada, že sme sa u akcionárov stretli s pochopením a že vnímajú obojstrannú výhodnosť takéhoto spôsobu odmeňovania a zároveň motivovania zamestnancov," uviedla predsedníčka Odborového zväzu Drevo, Lesy, Voda Vlasta Szabová. V prípade úspechu pilotného projektu majú odbory víziu jeho uplatnenia aj v ďalších podnikoch.

Generálny riaditeľ VVS Stanislav Prcúch vidí v takejto možnosti odmeňovať a motivovať pracovníkov výhody, ktoré sa odzrkadlia aj na hospodárení celého podniku. "Je logické, že ak je zamestnanec spolumajiteľom spoločnosti, má potrebu zhodnotiť svoj majetok, čím sa, samozrejme, zhodnocuje majetok celej spoločnosti," povedal. Predstavenstvo spoločnosti už odsúhlasilo vznik pracovnej skupiny, ktorá by mala do konca roka pripraviť štúdiu realizovateľnosti tohto projektu. "Verím, že v priebehu budúceho roka, pokiaľ tá štúdia dobre dopadne, bude možné realizovať túto tému a preniesť ju do praxe," dodal.

Člen správnej rady Klubu akcionárov VVS Daniel J. Krátký pripomenul, že v súčasnom legislatívnom prostredí na Slovensku vydávanie zamestnaneckých akcií nie je jednoduché, zvlášť v prípade vodárenských spoločností. Novela Obchodného zákonníka z roku 2001 zrušila možnosť emitovania zamestnaneckých akcií ako osobitného druhu akcií. "Preto obe strany tohto memoranda vnímajú dôležitosť prípravy takého právneho riešenia, ktoré sa najviac bude približovať povahe zamestnaneckých akcií aj v rámci existujúcich právnych limitov. V tom vidíme najväčšiu výzvu a na hľadaní takéhoto riešenia sa chceme aktívne podieľať," konštatoval.

Klub akcionárov VVS je združením miest a obcí, ktoré sú akcionármi vodárenskej spoločnosti a jej oficiálnym partnerom.