Quantcast
< sekcia Ekonomika

Výbor EP pre životné prostredie odobril emisné normy pre nové autá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Za návrhy, ktoré smerujú k cestnej doprave s nulovými emisiami už v roku 2035 v prípade nových osobných áut, uvádzaných na trh a ľahkých úžitkových vozidiel, zahlasovalo 46 poslancov.

Brusel 12. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) odobrili uplynulú stredu legislatívny návrh na revíziu výkonnostných noriem pre emisie CO2 pre nové autá a dodávky, čo je v súlade s ambíciami EÚ v oblasti klímy. Informuje o tom spravodajca TASR. Poslanci z eurovýboru pre životné prostredie tak otvorili cestu pre hlasovanie o tejto téme už na júnovom plenárnom zasadnutí EP v Štrasburgu.

Za návrhy, ktoré smerujú k cestnej doprave s nulovými emisiami už v roku 2035 v prípade nových osobných áut, uvádzaných na trh a ľahkých úžitkových vozidiel, zahlasovalo 46 poslancov, 40 bolo proti a dvaja sa zdržali hlasovania. Poslanci z ENVI tak vyjadrili svoju podporu návrhu Európskej komisie (EK) a naznačili, akú pozíciu by mal europarlament v júni zaujať pre následné vyjednávania s členskými krajinami eurobloku.

Medzi navrhované opatrenia patrí odstránenie stimulačného mechanizmu pre vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami, keďže už neslúži svojmu pôvodnému účelu; vydanie správy eurokomisiou o pokroku smerom k bezemisnej cestnej doprave do konca roka 2025 a následne každý rok, pričom tieto správy budú zahŕňať dopady na spotrebiteľov a zamestnanosť, úroveň využívania obnoviteľnej energie, ako aj informácie o trhu pre vozidlá z druhej ruky či postupné znižovanie stropu pre ekologické inovácie.

Eurokomisia by mala do konca roka 2023 podrobne rozpracovať potrebu cieleného financovania na zabezpečenie spravodlivého prechodu v automobilovom odvetví v snahe zmierniť negatívne vplyvy na zamestnanosť.

Okrem toho by EK už do roku 2023 mala pripraviť spoločnú metodiku EÚ na hodnotenie celého životného cyklu emisií CO2 osobných a úžitkových vozidiel fungujúcich na spoločnom trhu, ako aj palív a energie spotrebovanej týmito vozidlami.

Podľa holandského europoslanca a spravodajcu pre túto oblasť Jana Huitemu nariadenie, ktoré odobril výbor ENVI, podporuje výrobu motorových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami. "Pomocou noriem CO2 vytvárame prehľadnosť pre automobilový priemysel a stimulujeme inovácie a investície pre výrobcov automobilov. Okrem toho bude nákup a jazda na autách s nulovými emisiami pre spotrebiteľov lacnejšia, čo je dôležité najmä teraz, keď ceny nafty a benzínu stále rastú," opísal situáciu v správe pre médiá.

EK vlani v júli predstavila legislatívny balík "Fit for 55", ktorý reviduje aj výkonnostné normy pre emisie CO2 pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá. Má to prispieť ku klimatickým cieľom EÚ stanoveným pre roky 2030 a 2050, poskytnúť občanom výhody vyplývajúce zo širšieho nasadenia bezemisných vozidiel (lepšia kvalita ovzdušia, úspory energie a nižšie náklady na vlastníctvo vozidla) a stimulovať inovácie v oblasti technológií s nulovými emisiami.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)