< sekcia Ekonomika

Východoslovenská distribučná musí vrátiť tzv. G-komponent

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

V roku 2016 Ústavný súd vyhlásil G-komponent za protiústavný a zrušil tú časť vyhlášky, ktorá výrobcom ukladala povinnosť G-komponent platiť.

Bratislava 21. februára (TASR) - Krajský súd (KS) v Košiciach prvýkrát rozhodol v kauze G-komponent. Potvrdil skoršie rozhodnutie Okresného súdu Košice I, ktoré dalo za pravdu výrobcovi zelenej energie. Východoslovenská distribučná (VSD) tak musí výrobcovi elektriny vrátiť takmer 100.000 eur. Informoval o tom advokát Pavol Poláček.

"Rozhodnutie krajského súdu je veľmi dôležité. Nie je možné sa voči nemu odvolať. Po doručení sa rozhodnutie stáva právoplatným. A po márnom uplynutí lehoty na plnenie je možné pristúpiť k výkonu rozhodnutia prostredníctvom exekúcie," spresnil Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček & Partners, ktorá výrobcu v konaní zastupovala.

Poláček predpokladá, že východoslovenská distribučná spoločnosť využije aj mimoriadne opravné prostriedky a voči rozhodnutiu podá dovolanie. "O veci tak bude rozhodovať Najvyšší súd SR," dodal Poláček.

"Podľa našich informácií Najvyšší súd SR aktuálne rozhoduje o prvých dvoch dovolaniach, ktoré v kauze G-komponent podala stredoslovenská distribučná spoločnosť," povedal Poláček. V týchto dovolaniach napáda rozhodnutia Krajského súdu v Žiline, ktorý sa postavil na stranu výrobcov zelenej elektriny.

Pripomenul, že v roku 2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) svojou cenovou vyhláškou zaviedol novú platbu za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent. Túto platbu boli povinní platiť všetci výrobcovia elektriny pripojení do distribučnej sústavy bez ohľadu na to, či mali uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo či takýto prístup do sústavy využívali.

Poznamenal, že do hry však vstúpil Ústavný súd (ÚS) SR. V roku 2016 vyhlásil G-komponent za protiústavný a zrušil tú časť vyhlášky, ktorá výrobcom ukladala povinnosť G-komponent platiť. Podľa ÚS SR môže byť právnym základom pre úhradu G-komponentu iba zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. Takúto zmluvu však množstvo výrobcov elektriny uzavretú nemalo a ani ju vôbec nepotrebovalo.

Upozornil, že aj napriek rozhodnutiu Ústavného súdu SR distribučné spoločnosti nielen že neústavne vyberané platby nevrátili, ale ich vyberali aj naďalej. Výrobcovia sa preto začali na súdoch domáhať vrátenia protiprávne vyberaných platieb a súdy im dávajú za pravdu. Distribučné spoločnosti sa tak ocitli v pomerne nepríjemnej situácii. Desiatky súdnych rozhodnutí potvrdili, že od výrobcov elektriny vyberali G-komponent celé roky protiprávne.

Zdôraznil, že G-komponent sa preto stal veľkou témou nedávno prijatej novely zákona o energetike z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Treba na rovinu povedať, že novela sa v tejto kauze postavila jednoznačne na stranu distribučných spoločností a neústavný G-komponent sa snaží legalizovať a zabetónovať.

"Novela tak kauzu G-komponent rozdelila na dve obdobia, a to obdobie pred novelou a obdobie po novele. Presnejšie, obdobie do 31. decembra 2018 a obdobie od 1. januára 2019. V období pred novelou je G-komponent protiprávny. Rozhodol o tom Ústavný súd SR a výrobcovia sa môžu domáhať vrátenia už uhradených platieb. V období po novele je G-komponent, žiaľ, oprávnený," vysvetlil Poláček.