Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. júl 2024Meniny má Kamil
< sekcia Ekonomika

Výdavky na dopravu a bývanie v budúcom roku majú byť 4,25 mld. eur

Ilustračná fotka. Foto: TASR - František Iván

Celkové výdavky na podporu rozvoja bývania na rok 2023 sa rozpočtujú vo výške 260 miliónov eur vrátane výdavkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

Bratislava 14. októbra (TASR) – Na dopravu a bývanie by v budúcom roku malo ísť 4,25 miliardy eur. Výdavky na investície do dopravnej infraštruktúry z toho majú predstavovať 1,92 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý v piatok schválila vláda.

Z výdavkov na investície do dopravnej infraštruktúry na budúci rok je 793 miliónov eur z prostriedkov Európskej únie (EÚ), 102 miliónov eur zo zdrojov spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, 720 miliónov eur zo zdrojov štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole ministerstva dopravy a Všeobecná pokladničná správa, 149 miliónov eur zo zdrojov plánu obnovy a 159 miliónov eur zo zdrojov CEF a vlastných zdrojov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Výdavky na cestnú dopravu v roku 2023 v sume 413 miliónov eur majú smerovať na správu, údržbu a opravy ciest prostredníctvom Slovenskej správy ciest (SSC) pri zohľadnení zvýšených cien energií a tiež prostredníctvom NDS. V týchto výdavkoch sú premietnuté aj výdavky na realizáciu údržby a opravy ciest prvej triedy vrátane veľkoplošných opráv.

Na železničnú dopravu sú na rok 2023 rozpočtované výdavky vrátane výdavkov ŽSR a ZSSK v sume 1,33 miliardy eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2022 predstavuje zvýšenie o 310 miliónov eur. Vzhľadom na možné riziko pri schvaľovaní zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 sa zvýšené výdavky na prevádzkovú dotáciu pre ŽSR a ZSSK vo výške 154 miliónov eur rozpočtujú v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Rozpočtované prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky železničnej infraštruktúry a úhradu za dopravné služby vo verejnom záujme.

Na leteckú dopravu sa na rok 2023 rozpočtujú výdavky v sume 6 miliónov eur, najmä na financovanie bezpečnostnej ochrany letiska, výkonu záchranných a hasičských služieb na letisku a refundáciu výdavkov spojených s poskytovaním letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od odplát.

Celkové výdavky na podporu rozvoja bývania na rok 2023 sa rozpočtujú vo výške 260 miliónov eur vrátane výdavkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Plánované sú na dotácie na podporu rozvoja bývania, štátnu prémiu k stavebnému sporeniu, štátny príspevok a štátny príspevok pre mladých k hypotekárnym úverom poskytnutým pred 1. januárom 2018, na úvery poskytované prostredníctvom ŠFRB a na správu fondu. Výdavky na túto oblasť na rok 2023 v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2022 klesajú o 53,2 milióna eur najmä z dôvodu poklesu výdavkov ŠFRB.

V oblasti energetickej efektívnosti stavieb a využiteľnosti územia sú na budúci rok plánované prostriedky vo výške 118 miliónov eur.

Výdavky na administratívu a ostatné činnosti na rok 2023 predstavujú sumu 207 miliónov eur, ktorými sa zabezpečí financovanie úloh Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR vrátane informačných technológií, samotného úradu ministerstva dopravy, Dopravného úradu, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb aj Slovenskej stavebnej inšpekcie.