< sekcia Ekonomika

Výdavky na podporu podnikania vláda medziročne zníži takmer o tretinu

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP

Výdavky určené na podporu inovácií, ktoré sú rozpočtované v celkovej sume tri milióny eur, smerujú najmä do podpory startupov a tiež podpory inovačných projektov.

Bratislava 14. októbra (TASR) – V budúcom roku plánuje vláda SR na podporu podnikania minúť 242,8 milióna eur, čo je pokles oproti plánovaným výdavkom v roku 2021 o 31 %. V porovnaní s odhadom výdavkov na túto kapitolu v tomto roku je pokles ešte výraznejší, a to o 44 %. Najväčší balík financií, 216 miliónov, bude vyplatený prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Medziročný pokles na necelých 21 miliónov eur z tohoročných rozpočtovaných takmer 29 miliónov eur plánuje schválený rozpočet pri podpore investícií. Naopak, s miernym zvýšením na tri milióny eur z tohoročných 2,5 milióna eur ráta rozpočet na podporu inovácií. Vyšší medziročný prídel z rozpočtu z tohoročných 100.000 eur na 988.000 eur je vyčlenených na znižovanie administratívy.

Kapitola ráta s výdavkami pre spoločnosť MH Invest v sume 6,19 milióna eur, ktoré sú určené najmä na zabezpečovanie územia v strategickom parku Nitra a nových investícií v oblasti priemyslu, služieb a výskumu a tiež výdavky pre spoločnosť MH Invest II, v sume 4,85 milióna eur, ktorá zabezpečuje najmä stavebnú a inžiniersku činnosť súvisiacu s výstavbou priemyselných parkov a zón, prípravou územia a výkupom pozemkov pre investorov a so správou obytných súborov a existujúcich priemyselných parkov.

Výdavky určené na podporu inovácií, ktoré sú rozpočtované v celkovej sume tri milióny eur, smerujú najmä do podpory startupov a tiež podpory inovačných projektov. Pri administrácii podporných schém a programov sú výdavky v sume 1,8 milióna eur určené najmä pre inštitúciu Slovak Business Agency, ktorá realizuje aktivity na podporu malého a stredného podnikania.