Quantcast
< sekcia Ekonomika

Výdavky v životnom prostredí by mali byť vyše 2,15 miliardy eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Martin Baumann

Na odpadové hospodárstvo sa rozpočtujú výdavky zo zdrojov Európskej únie a spolufinancovania v objeme 2,27 milióna eur a v Envirofonde 35,7 milióna eur.

Bratislava 14. októbra (TASR) - Výdavky v oblasti životného prostredia by v roku 2023 mali byť viac ako 2,15 miliardy eur. Z toho by mali byť výdavky v objeme 621 miliónov eur z plánu obnovy. Sto miliónov eur by mali byť výdavky z Modernizačného fondu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý v piatok schválila vláda.

Výdavky na vodné hospodárstvo by v roku 2023 mali dosiahnuť 1,01 miliardy eur. Peniaze sú určené na konkrétne projekty budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vodného hospodárstva. Časť výdavkov smeruje do Slovenského hydrometeorologického ústavu a Výskumného ústavu vodného hospodárstva.

Na ochranu ovzdušia bude smerovať 381 miliónov eur. Na odpadové hospodárstvo sa rozpočtujú výdavky zo zdrojov Európskej únie a spolufinancovania v objeme 2,27 milióna eur a v Envirofonde 35,7 milióna eur. Prostriedky majú slúžiť na dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva, ako je recyklácia odpadov, uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, a na elimináciu negatívnych vplyvov envirozáťaží.

Výdavky na ochranu prírody a krajiny predstavujú v budúcom roku sumu 109 miliónov eur. Určené sú na výskum a tvorbu legislatívy v oblasti geológie a ochrany prírody, praktickú starostlivosť o chránené územia a živočíchy a environmentálnu výchovu.

Na riadenie rizík a mimoriadnych udalostí v súvislosti so zmenou klímy sa v roku 2023 rozpočtujú prostriedky EÚ a spolufinancovania v objeme 92,4 milióna eur. Prostriedky majú slúžiť na riadenie rizík a posilnenie odolnosti voči mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy.

Výdavky smerujúce do energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva by mali byť 226 miliónov eur. Financie majú tvoriť prostriedky EÚ a spolufinancovania. Výdavky majú smerovať na projekty v oblasti podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov, zvýšenie energetickej efektívnosti v podnikoch a verejných budovách.

Prostriedky v administratíve predstavujú sumu 31,3 milióna eur. Sú určené na financovanie činností vykonávaných ústredným orgánom, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Slovenskou agentúrou životného prostredia. Okrem týchto výdavkov tam majú byť prostriedky určené na podporu a údržbu IT systémov, výchovu, vzdelávanie, propagáciu, prieskum, výskum, vývoj, technickú pomoc a príspevky medzinárodným organizáciám.

Na budúci rok sú tiež rozpočtované výdavky z plánu obnovy, 146 miliónov eur, ktoré budú určené na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov.

Envirorezort disponuje v roku 2023 finančnými prostriedkami v objeme 723.000 eur na samostatných účtoch Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Ministerstvo plní v prípade oboch finančných mechanizmov úlohu správcu programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy.