Quantcast
< sekcia Ekonomika

VÝJAZDOVÉ ROKOVANIE: Vláda schválila Akčný plán rozvoja okresu Lučenec

Výjazdové rokovanie vlády v synagóge 23. júna 2016 v Lučenci. Na snímke zľava premiér SR Robert Fico a podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR – František Iván

Hlavným cieľom Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 1440 pracovných miest do roku 2020, uviedol v predloženom materiáli rezort dopravy.

Lučenec 23. júna (TASR) - Dlhodobo vysoká nezamestnanosť v okrese Lučenec je spôsobená špecifickými faktormi a vplyvmi hospodárskej a sociálnej politiky. Uviedlo to Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR v predkladacej správe k Akčnému plánu rozvoja okresu Lučenec, ktorý dnes na výjazdovom rokovaní schválila vláda.

Vysoká nezamestnanosť je podľa vládneho materiálu zapríčinená taktiež inštitucionálnymi nastaveniami a vývojom na globálnych a lokálnych trhoch, nedostatočne rozvinutou technickou infraštruktúrou územia ako prihraničného okresu, nevhodnou kvalifikáciou pracovnej sily, odchodom mladej kvalifikovanej sily z okresu a nerozvinutou štruktúrou vzdelávacích inštitúcií v kontexte celoživotného vzdelávania.

"Hlavným cieľom Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 1440 pracovných miest do roku 2020," uviedol ďalej v materiáli rezort dopravy.

R: FICO: Dnes sme prerokovali návrh akčného plánu pre LučenecZ celkovej odhadovanej finančnej investície 147,32 milióna eur v rokoch 2016 až 2020 sa predpokladá celkové krytie z verejných zdrojov vo výške 109,74 milióna eur. Investícia do okresu Lučenec bude podporená formou regionálneho príspevku v sume 4,29 milióna eur.

Akčný plán obsahuje systémové opatrenia a aktivity na úrovni okresu, kraja a štátu. Systémové opatrenia sú zamerané na koordináciu a spoluprácu, majú za cieľ vytvoriť vhodné inštitucionálne prostredie na tvorbu pracovných miest. Kľúčové aktivity vedú priamo k vytvoreniu pracovných miest, odstraňujú prekážky rozvoja zamestnanosti v okrese a sú aktivitami, ktoré budú následne replikované v iných odvetviach a lokalitách okresu.Návrh Akčného plánu obsahuje analýzu nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu okresu, zhodnotenie jeho rozvojového potenciálu, návrh opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu, časový harmonogram, financovanie, monitorovanie a hodnotenie dosiahnutého pokroku. Akčný plán zároveň integruje už existujúce rezortné programy, prierezové programy a navrhuje odstraňovanie prekážok pre ich využívanie.

Štruktúra nezamestnanosti je v okrese Lučenec veľmi komplikovaná

V okrese Lučenec sa nezamestnanosť drží okolo úrovne 17 %, kým nezamestnanosť na celom Slovensku klesá a pohybuje sa na úrovniach okolo 9 až 10 %. Uviedol to po dnešnom výjazdovom rokovaní vlády na tlačovej besede v Lučenci premiér Robert Fico (Smer-SD).

"Dnes máme v okrese Lučenec okolo 7000 ľudí, ktorí sú nezamestnaní. Z hľadiska disponibilných uchádzačov ide okolo 5000 alebo 5300 ľudí. Naším cieľom je vytvoriť takmer 1500 nových pracovných miest v období rokov 2016 až 2020," priblížil predseda vlády SR. Ak by sa to podarilo, tak by sa podľa neho znížila nezamestnanosť v okrese Lučenec o jednu tretinu.

Štruktúra nezamestnanosti je podľa Fica v okrese Lučenec veľmi komplikovaná. "Predovšetkým zisťujeme, že tu máme absolventov, ktorí vychádzajú zo stredných škôl bez toho, aby našli uplatnenie v praxi. Ďalej tu máme veľký počet dlhodobo nezamestnaných nad tri roky. Ale zisťujeme, že tu je aj kategória ľudí, ktorí sa držia v stave nezamestnaného umelo, pretože nezvládajú malé exekúcie," doplnil.

Pripomenul, že podľa Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec z celkovej odhadovanej finančnej investície na úrovni asi 150 miliónov eur v rokoch 2016 až 2020 sa predpokladá celkové krytie z verejných zdrojov vo výške približne 110 miliónov eur. Investícia do okresu Lučenec bude podporená formou regionálneho príspevku v sume asi 4,3 milióna eur.

"Očakávali sme, že najväčší dôraz budeme na dnešnom rokovaní klásť na oblasť poľnohospodárstva, pretože sú tu preň vynikajúce podmienky. Je to však priemyselný okres. Možno viac ako tretina ľudí pracuje v priemysle a bolo preto potrebné nájsť určitú rovnováhu medzi priemyselnosťou okresu a súčasne veľmi dobrými podmienkami pre poľnohospodárstvo či cestovný ruch. Je to región, kde je aj množstvo nerastného bohatstva," konštatoval.

Región Lučenca podľa premiéra potrebuje významnú pomoc v infraštruktúre. "Prisľúbil som a je to aj zohľadnené v akčnom pláne, dynamicky pokračovať v rýchlostnej komunikácii zo Zvolena smerom na Lučenec. Je tu veľká požiadavka na obchvat mesta Lučenec, pretože je to jedno z mála miest, kde štátna cesta ešte ide cez historický stred mesta," poznamenal.

Aj podľa šéfa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Romana Brecelyho (Sieť) sa bude treba v súvislosti s regiónom Lučenec zaoberať dostavbou komunikácie R2. "Budeme preto hľadať zdroje na to, ako dofinancovať celú trasu Kriváň – Lučenec," povedal Brecely. Dokončenie R2 podľa ministra závisí najmä od finančných zdrojov. "V zásade pokiaľ bude zabezpečené financovanie, tak môžeme okamžite stavať. Termín dokončenia, pokiaľ by sme išli svižne, môže byť okolo roku 2019 až 2020," doplnil Brecely.

Podľa premiéra si vláda dala do svojho programového vyhlásenia možnosť tzv. investičnej výnimky. "Ak nastanú problémy s financovaním R2, investičná výnimka by bola vynikajúcim spôsobom financovania podobných projektov ako je tento," podčiarkol Fico. Premiér zároveň pripomenul, že v Lučenci je priemyselný park, ktorý je využitý len na asi 50 %. "Ak by sa priblížila rýchlostná komunikácia k Lučencu, tak bude podstatne väčší záujem o tento priemyselný park. Ak nebudú iné zdroje, pôjdeme preto v prípade rýchlostnej cesty do investičnej výnimky," dodal Fico.

Samospráva Fiľakova získa vďaka akčnému plánu pre okres Lučenec 950.000 eur

Dokopy 950.000 eur na rôzne rozvojové projekty získa samospráva mesta Fiľakovo vďaka Akčnému plánu rozvoja okresu Lučenec, ktorý dnes schválila vláda na svojom výjazdovom zasadnutí v Lučenci. TASR to potvrdil primátor Fiľakova Attila Agócs na dnešnom stretnutí s ministrom životného prostredia Lászlóm Sólymosom.

„Sú to napríklad projekty infraštrukturálneho charakteru, ako je napríklad obchvat mesta. Zo sociálnej oblasti je to príprava mestského sociálneho podniku, denného stacionára či právna pomoc v bytových otázkach pre predstaviteľov marginalizovaných komunít. V školských zariadeniach ide o nové vybavenie dielní strednej odbornej školy či centrum inkluzívneho vzdelávania a na úrovni spolupráce s poľnohospodármi chceme vo Fiľakove vytvoriť menšiu tržnicu, kde by vedeli predávať regionálne produkty,“ vymenoval Agócs.

FIĽAKOVO: Samospráva získa vďaka akčnému plánu pre okres Lučenec 950.000 eur


Za osobitnú oblasť, do ktorej chcú vďaka akčnému plánu investovať, považuje zdravotníctvo. „Plánujeme vytvoriť centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, čo považujeme za veľmi dôležité, keďže tu už roky nemáme diagnostické prístroje a chýba nám napríklad röntgen, sono či mamografia,“ dodal primátor, ktorý však prínos akčného plánu vidí aj v legislatívnej úrovni.

„S vládou sme v tejto oblasti riešili napríklad exekúcie či sociálne dávky. Riešiť chceme aj účelové bezdomovectvo, s ktorým sa v meste stretávame, či bytovú úžeru, kde mienime okrem iného poskytovať právnu pomoc,“ vysvetlil Agócs.

„Pri takýchto návštevách vidíme, kde by sa mali realizovať konkrétne projekty, o ktorých sme aj dnes rokovali,“ uviedol na margo dnešného stretnutia vo Fiľakove Sólymos, podľa ktorého sú tieto projekty okrem sociálnej či ekonomickej oblasti zamerané aj na životné prostredie a jedným z nich je napríklad zriadenie kompostárne v meste.

Za problém Fiľakova však považuje nezamestnanosť, ktorá je tam podľa jeho slov vyššia než v iných častiach okresu. „Hlavne táto južná časť spôsobuje, že priemerná nezamestnanosť v celom okrese je okolo 18 %,“ podotkol s tým, že akčný plán môže priniesť nové impulzy aj v tejto oblasti.