< sekcia Ekonomika

Výrobcom OZE chce štát znížiť podporu doplatkom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Pokiaľ novelu schváli vláda a parlament, ráta ministerstvo hospodárstva s jej účinnosťou od začiatku augusta.

Bratislava 14. apríla (TASR) – Výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) s právom na podporu doplatkom štát plánuje túto podporu predĺžiť o ďalších päť rokov. Súčasne im zníži výkupnú cenu elektriny. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorú v stredu schválila vláda.

"Navrhovaná legislatíva rieši zníženie ročného objemu finančných nákladov predĺžením doby podpory a súčasným znížením ceny elektriny, ktorá bola výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie stanovená pri uvedení zariadenia do prevádzky," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe k materiálu.

Výrobcovia, ktorých priemerná výška doplatku dosiahla za predchádzajúci kalendárny rok najmenej 150 eur za megawatthodinu (MWh) a celková výška doplatku dosiahla najmenej 75.000 eur, musia do konca augusta podľa schváleného návrhu predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) návrh na zníženie ceny elektriny.

Podpora doplatkom je súčasťou tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá zohľadňuje pomernú časť nákladov na výrobu elektriny z OZE, vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET), ale napríklad aj na výrobu elektriny z domáceho uhlia. Hoci podľa rezortu patrí TPS na Slovensku k najvyšším v EÚ, čo zvyšuje koncovú cenu elektriny najmä pre podnikateľov, nestačila v minulosti jej výška na pokrytie zmluvných záväzkov voči výrobcom. MH tak evidovalo ročný dlh štátu voči distribučným spoločnostiam alebo organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) vo výške od 80 až po viac ako 100 miliónov eur.

Úlohu predložiť vláde návrh právnej úpravy, ktorým by sa znížil ročný objem finančných nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory výroby elektrickej energie z OZE a KVET doplatkom, dostal rezort v decembri minulého roka. Pokiaľ novelu schváli vláda a parlament, ráta ministerstvo hospodárstva s jej účinnosťou od začiatku augusta.