< sekcia Ekonomika

Vzdelávanie v kreatívnych postupoch

Foto: ERUDA

Je kreativita vlastná len určitému typu osobnosti, alebo sa ju dá natrénovať? Môžeme ju využívať každý deň a nečakať na „veľké kreatívne okamihy“?

Bratislava 13. septembra (OTS) - Má podpora kreativity vo firme a cielené nasadenie kreatívnych techník vplyv na výkonnosť a produktivitu práce?

Tento okruh tém rieši aktuálny vzdelávací projekt spoločnosti ERUDA s.r.o., Vzdelávanie v kreatívnych postupoch, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje. Atraktívny vzdelávací projekt štartuje práve v týchto dňoch. „Kreativita nie je výsadou umeleckej scény. Kreativita je spôsob a forma, ako robiť zabehnuté veci inak. Je esenciou modernej produktivity práce a poznávacím znamením inovatívnych firiem,“ popisuje motiváciu Lucia Vojteková, konateľka spoločnosti ERUDA.

Projekt je rozdelený na štyri samostatné moduly tak, aby témami v oblasti Kreativita pokryl štandardné firemné prostredie. Podporu kreativity zameriava na oddelené skupiny jednotlivec, tím, manažér, líder. Samotná príprava projektu prebiehala vyše roka a jedným z jeho kľúčových elementov je podpora projektu z prostriedkov EÚ. Tento fakt prináša budúcim účastníkom vzdelávania významný benefit v podobe celkovej úhrady nákladov na vzdelávanie z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Záujem o vzdelávanie je možné prejaviť do mája 2020. Sme pripravení zdieľať s firmami tento výnimočný produkt, ktorý pomôže zlepšiť fungovanie ľudskej spolupráce, výkonnosť a následne aj fungovanie procesov,“ dodáva Lucia Vojteková.

ERUDA, s.r.o. je vzdelávacia a poradenská spoločnosť, ktorá vzdeláva firmy a jednotlivcov a pomáha im meniť sa už od roku 2003, najmä v oblasti sociálnych a manažérskych kompetencií.

Viac info na: www.eruda.sk, rozvoj@eruda.sk, fb, 0903 449 795, 0905 844 600


Vzdelávanie v kreatívnych postupoch
Dopytovo - orientovaný projekt
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Foto: ERUDA