< sekcia Ekonomika

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami je účinný

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Právna norma okrem iného zavádza aj tzv. generálnu klauzulu neprimeranej podmienky, ktorej porušenie bude sankcionovateľné.

Bratislava 1. mája (TASR) - Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR je od stredy účinný. Právna norma okrem iného zavádza aj tzv. generálnu klauzulu neprimeranej podmienky, ktorej porušenie bude sankcionovateľné. Zákon zároveň obsahuje ustanovenie o povinnosti uvádzať v reklamných materiáloch aspoň 50 % slovenských výrobkov.

Návrh podľa rezortu reaguje na skúsenosti získané z aplikácie v súčasnosti platného zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny, a to tak na strane orgánov štátnej správy, ako aj na strane dodávateľov potravín a odberateľov potravín.

"Vzhľadom na skúsenosti z aplikačnej praxe došlo k precizovaniu aktuálnych ustanovení upravujúcich neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny," vysvetlil agrorezort. Ide podľa neho o reakciu na rozhodovanie príslušných orgánov štátnej správy o opravných prostriedkoch, mimoriadnych opravných prostriedkoch a súdov pri uložených sankciách. Vzhľadom na uplatňovanie nových typov konaní, ktoré vykazujú znaky neprimeranej podmienky, bolo tiež podľa predkladateľa nevyhnutné zapracovať nové ustanovenia, ktoré ich upravujú.