< sekcia Ekonomika

Zamestnanci môžu 2 % poukázať neziskovým organizáciám do konca apríla

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

Ak občan či živnostník v roku 2019 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín, môže poukázať aj 3 %.

Bratislava 12. februára (TASR) - Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2 % zo svojich zaplatených daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám či iným vybraným prijímateľom. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, tak urobia priamo v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane, musia predložiť daňovému úradu do konca apríla vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Počet darcov, obdarovaných a aj celková výška sumy sa každoročne zvyšuje, informovala v stredu hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Ivana Skokanová.

"Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019, predkladá tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do konca apríla. Prílohou vyhlásenia je aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví zamestnávateľ najneskôr do 15. apríla," pripomenula Skokanová. Vzory vyhlásenia aj potvrdenia sú dostupné na portáli finančnej správy.

Občan či živnostník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019, môže v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej organizácii. Ak v roku 2019 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín, môže poukázať aj 3 %. Musí však doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať dve alebo tri percentá zaplatenej dane len jednému prijímateľovi, pričom minimálna suma je tri eura.

Právnická osoba môže v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1 % zaplatenej dane. Pokiaľ darovala 0,5 % zaplatenej dane najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2019 určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na verejnoprospešný účel vymedzený v zákone o dani z príjmov, môže firma poukázať podiel zaplatenej dane do výšky dve percenta.

Právnické osoby môžu poukázať jedno alebo dve percentá zaplatenej dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je osem eur. Fyzické a právnické osoby si môžu zo zoznamu prijímateľov na rok 2020 vybrať napríklad neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, občianske združenie či nadáciu. Zoznam vedie Notárska komora SR a je verejne dostupný na stránke www.notar.sk, ako aj na portáli finančnej správy. Tí, ktorí si odložia podanie daňových priznaní, poukazujú podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne, v ktorom budú podávať daňové priznanie.

Suma darovaných financií podľa FS každoročne rastie. Minulý rok darovalo podiel zo zaplatených daní takmer 905.000 daňovníkov, z toho 852.734 fyzických a 52.252 právnických osôb. Spolu 15.590 prijímateľom darovali firmy, zamestnanci a živnostníci sumu viac ako 73 miliónov eur.