< sekcia Ekonomika

Len časť zamestnancov na Slovensku pracuje v normálnych podmienkach

Ilustračné foto Foto: TASR/Oliver Ondráš

Na Slovensku prevažuje zamestnanecký pomer nad podnikaním, keď až 90 % ľudí nikdy nebude podnikať, dnes riaditeľ Inštitútu zamestnanosti (IZ) Michal Páleník.

Bratislava 1. decembra (TASR) – Na Slovensku prevažuje zamestnanecký pomer nad podnikaním, keď až 90 % ľudí nikdy nebude podnikať, konštatoval dnes v Bratislave na konferencii s názvom 10 rokov politiky zamestnanosti riaditeľ Inštitútu zamestnanosti (IZ) Michal Páleník. Pri príležitosti jubilea tejto inštitúcie predstavil aj publikáciu „Sociálny systém – skutočnosť a vízia“ autorského kolektívu pod jeho vedením. Predstavuje ucelený obraz o problematike sociálneho systému na Slovensku.

Poukázal na dvojkoľajný trh práce na Slovensku. "Existuje skupina zamestnancov, ktorí pracujú v normálnych podmienkach a sú chránení Zákonníkom práce. Potom je tu relatívne rastúci objem pracovníkov, ktorí sú nútení podnikať v takzvaných nútených živnostiach alebo na základe nevýhodných dohôd o vykonaní práce, ktoré sa zneužívajú," konštatoval. Preto snahou inštitútu je poukazovať na tieto nerovnosti a vytvárať také podmienky, aby všetci zamestnávatelia a podnikatelia mali rovnaké podmienky.

"Verejný sektor by mal ísť príkladom a sociálni partneri by mali vyžadovať, aby sa dodržiaval princíp zakotvený v Zákonníku práce, že dohody môžu byť výnimočné, čo by malo byť špecifikované v kolektívnych zmluvách, o ktoré pracovné pozície ide," domnieva sa Páleník.

Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti je záverečnou zo série troch konferencií, ktoré IZ realizoval v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti. Projekt podporujú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.

Inštitút zamestnanosti je občianske združenie, mimovládna nezisková organizácia, ktorej náplňou je aj výskum problémov zamestnanosti. Cieľom IZ je prezentovať odborné poznatky a ponúkať riešenia z oblasti trhu práce širokej verejnosti a zainteresovaným odborníkom.