< sekcia Ekonomika

Zamestnanosť v júli 2019 v priemysle medziročne klesla o 0,4 %

Ilustračné foto Foto: TASR

Ako ďalej vo štvrtok informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, zamestnanosť klesla vo veľkoobchode o 2,3 %, maloobchode o 2,1 %.

Bratislava 12. septembra (TASR) - Zamestnanosť v júli 2019 v porovnaní s júlom 2018 vzrástla v ubytovaní o 16,7 %, stavebníctve o 7,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7 %, vybraných trhových službách o 6 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,9 %, doprave a skladovaní o 5,7 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,1 %.

Ako ďalej vo štvrtok informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, zamestnanosť klesla vo veľkoobchode o 2,3 %, maloobchode o 2,1 % a v priemysle o 0,4 %.

V priemere za sedem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 11,4 %, stavebníctve o 8,6 %, vybraných trhových službách o 7,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,5 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,5 %, doprave a skladovaní o 5 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,3 % a v priemysle o 0,5 %. Znížila sa v maloobchode o 1,9 % a vo veľkoobchode o 1,8 %.

Priemerná mzda v priemysle v júli medziročne stúpla o 2,8 % na 1158 eurPriemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v júli 2019 oproti júlu 2018 v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 13,4 % (dosiahla 533 eur), ubytovaní o 7,9 % (796 eur), vybraných trhových službách o 7,7 % (1 022 eur), doprave a skladovaní o 7,3 % (1035 eur), veľkoobchode o 5,8 % (1032 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 5,6 % (1917 eur), maloobchode o 5,1 % (776 eur), stavebníctve o 4,5 % (765 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 3,4 % (1034 eur) a v priemysle o 2,8 % (1158 eur). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Priemerná reálna mesačná mzda v júli 2019 medziročne vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,2 %, ubytovaní o 4,9 %, vybraných trhových službách o 4,7 %, doprave a skladovaní o 4,3 %, veľkoobchode o 2,8 %, informačných a komunikačných činnostiach o 2,6 %, maloobchode o 2,1 %, stavebníctve o 1,6 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,5 %. Znížila sa len v priemysle o 0,1 %.

V priemere za sedem mesiacov roku 2019, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018, sa mzda zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,6 % (dosiahla 511 eur), vybraných trhových službách o 8,3 % (1005 eur), doprave a skladovaní o 8 % (1010 eur), ubytovaní o 7,9 % (766 eur), veľkoobchode o 7,6 % (1024 eur), maloobchode o 6 % (756 eur), priemysle o 5,5 % (1150 eur), stavebníctve o 5 % (730 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 4,9 % (1037 eur) a v informačných a komunikačných činnostiach o 4,7 % (1972 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,9 %, vybraných trhových službách o 5,7 %, doprave a skladovaní o 5,4 %, ubytovaní o 5,3 %, veľkoobchode o 5 %, maloobchode o 3,4 %, priemysle o 2,9 %, stavebníctve o 2,4 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,3 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 2,1 %.

Tržby v priemysle v júli 2019 medzimesačne klesli o 1,4 %Tržby za vlastné výkony a tovar sa v júli 2019 medzimesačne zvýšili v doprave a skladovaní o 2,2 %, stavebníctve o 1,9 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,5 %. Znížili sa v priemysle o 1,4 % a vo vybraných trhových službách o 0,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Tržby v priemysle v júli klesli druhý mesiac po sebe, medziročne sa znížili o 3,6 %. Vývoj ovplyvnil pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 16,2 %, priemyselnej výrobe o 2 % a rast v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 13,5 % a v ťažbe a dobývaní o 0,2 %.

Celkové tržby v priemysle za sedem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 medziročne vzrástli o 3,6 %. Vývoj ovplyvnil rast v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 14 %, priemyselnej výrobe o 5 %, ťažbe a dobývaní o 4 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,2 %.