< sekcia Ekonomika

Zariadenia sociálnych služieb môžu žiadať o vyššiu dotáciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dušan Hein

Poskytovatelia sociálnych služieb mohli už od prvej vlny pandémie žiadať ministerstvo o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci vo výške najviac 15.000 eur.

Bratislava 30. októbra (TASR) - Pri dotácii na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby sa už nebude uplatňovať maximálny limit vo výške 15.000 eur v jednom rozpočtovom roku u žiadateľov, ktorými sú poskytovatelia sociálnych služieb. Prostriedky z dotácie môžu byť použité nielen na nákup dezinfekcie či hygienických pomôcok, ale aj na vyplatenie odmeny pre zamestnancov, ktorí pracujú v infekčnom prostredí. Dotáciu dostanú poskytovatelia aj na nákup výživových doplnkov pre klientov.

Poskytovatelia sociálnych služieb mohli už od prvej vlny pandémie žiadať ministerstvo o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci vo výške najviac 15.000 eur. Tento limit už neplatí a zariadenia môžu požiadať o väčší balík peňazí. "Ak by totiž chcelo zariadenie použiť dotáciu súčasne napríklad na odmenu pre zamestnancov za prácu v karanténe, dotáciu na zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov či na hygienické pomôcky, dezinfekciu aj vitamíny, bola by táto výška pre nich nepostačujúca," vysvetlil dôvody zmien minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Okrem nákupu hygienických pomôcok, dezinfekcie či zabezpečenia ubytovania pre ľudí bez domova môžu z dotácie na humanitárnu pomoc vyplácať poskytovatelia sociálnych služieb aj odmeny zamestnancom, ktorí pracujú v infekčnom prostredí z dôvodu nariadenej karantény v zariadení. Na poskytnutie takzvaného infekčného príspevku zamestnancovi vyčlenilo ministerstvo dotáciu na jedného zamestnanca vo výške 405 eur. "Ide o celkovú cenu práce, teda vrátane všetkých odvodov za zamestnanca. V čistom vyjadrení to znamená 200 eur mesačne pre každého takéhoto pracovníka," vysvetlil Krajniak.

Z dotácie môžu poskytovatelia pokryť taktiež výdavky na zabezpečenie vhodného ubytovania a stravovania pre zamestnancov v karanténe, či už v priestoroch zariadenia alebo v iných vhodných priestoroch vrátane hotelov.

V rámci balíka humanitárnej pomoci je možné požiadať aj o jednorazovú dotáciu na nákup výživových doplnkov vo výške 20 eur na každého klienta aj zamestnanca na obdobie piatich mesiacov. Slúžiť má najmä na nákup vitamínu D3, ktorý môže napomôcť k predídeniu nákazy ochorením COVID-19 alebo k miernejšiemu priebehu tohto ochorenia. Požiadať o ňu môžu zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, denné stacionáre, nocľahárne, útulky, domovy na pol ceste aj zariadenia núdzového bývania. Žiadosť o dotáciu na nákup výživových doplnkov je potrebné doručiť ministerstvu práce najneskôr do 25. novembra tohto roka.