< sekcia Ekonomika

Zasadnutie Rady pre tvorbu Národného lesníckeho programu bolo online

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Program bude vychádzať zo vstupnej správy, ktorú vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR schválilo ešte v decembri minulého roka.

Bratislava 24. novembra (TASR) – Prvým zasadnutím rady sa v utorok začali oficiálne rokovania zainteresovaných strán o novom Národnom lesníckom programe SR pre obdobie rokov 2022 – 2030. Program bude vychádzať zo vstupnej správy, ktorú vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR schválilo ešte v decembri minulého roka. Stretnutie viac ako 60 odborníkov sa vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu uskutočnilo v online priestore, informovala o tom hovorkyňa agrorezortu Anežka Šrojta Hrdá.

Členovia rady sa podľa hovorkyne zhodli, že mnohé v súčasnosti otvorené problémy lesov, ochrany prírody, rozvoja vidieka a na to nadväzujúcich odvetví by nemali byť riešené rezortne, ale v úzkej spolupráci viacerých rezortov a zainteresovaných skupín.

Na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, štátnych podnikov lesného hospodárstva, vlastníkov a obhospodarovateľov neštátnych lesov, stavovských organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV SR a Ministerstva životného prostredia SR. Ďalej zástupcovia vedecko-výskumnej a akademickej obce, mimovládnych organizácií, priemyslu v oblasti spracovania dreva, zamestnávateľov, spracovateľov programov starostlivosti o lesy, vodohospodárov, samospráv a odborových zväzov.