Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. september 2023Meniny má Edita
< sekcia Ekonomika

Železnice budú mať niekoľko výluk, na ktoré vopred upozorňujú

ilustračná snímka Foto: TASR - Martin Baumann

Mnohé nebudú mať vplyv na obmedzenie dopravy.

Bratislava 21. októbra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:

- od 21. októbra od 07.30 h do 24.00 h a od 22. - 27. októbra od 00.00 h do 24.00 h v úseku Lietavská Lúčka - Rajec.

Počas uvedenej výluky sa koná úprava priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 10,457 (SP1948) a v km 11,008 (SP1949). Úprava je z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy na priecestí.

Uvedená výluka nemá vplyv na osobnú železničnú dopravu.


- v dňoch 22. – 25. októbra v čase od 08.00 - 12.30 h v úseku Zvolen os.st. - Hronská Dúbrava kol. č. 2 + TV.

Počas výluky bude prebiehať údržba trakčného vedenia. Vylúčené z činnosti budú priecestia v km 222,223 (SP0519) a 220,482 (SP0518).

Uvedená výluka nebude mat žiadny vplyv na osobnú dopravu.


- v dňoch 22. a 23. októbra v čase od 08.10 h do 13.00 h v úseku Boleráz – Smolenice.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku zrealizuje strojné čistenie hláv podvalov a odvodnenie priekopy odkopom. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.


- v dňoch 22. až 24. októbra v čase od 07.35 h do 12.25 h v úseku Remata – Handlová.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku zrealizuje súvislá výmena koľajníc. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.


- v dňoch 23. a 24. októbra v čase od 08.10 h do 13.50 h v úseku Hurbanovo – Bajč.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje z dôvodu odstránenia chýb zistených meracím vlakom a v železničnej stanici (ŽST) Bajč sa vykoná strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.


- v dňoch 24. a 25. októbra v čase od 08.15 h do 13.25 h v úseku Smolenice – Dúbrava.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojné čistenie hláv podvalov a odvodnenie priekopy odkopom. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.


- dňa 22. októbra v čase od 00.00 h do 03.00 h v úseku Prešov – Veľký Šariš.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje montáž, napojenie a aktivácia nového výstražníka na jestvujúcom priecestnom zabezpečovacom zariadení (PZZ) v km 19,254 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1615. Na PZZ bude zároveň realizovaná demontáž provizórnych rahien a montáž konečných rahien.

Výlukové práce budú realizované bez obmedzení v železničnej doprave.


- dňa 23. októbra v čase od 10.50 h do 14.20 h v úseku Poprad-Tatry TEŽ – Veľký Slavkov.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje montáž jednosmerného meniča napätia pre napájanie obvodov svetiel výstražníkov PZZ v km 2,278 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0325.

PZZ na priecestí bude počas výluky vypnuté z činnosti a priecestie bude strážené strážnikom priecestia. Vlaky oboch smerov budú písomne vyrozumievané o vypnutí tohto PZZ z činnosti a jeho strážení.

Pre informovanie účastníkov cestnej premávky budú na pozemnej komunikácii osadené prenosné cestné dopravné značky „IP 30a - zmena miestnej úpravy„ s textom „Pozor! Výstražné zariadenie vypnuté„.


- dňa 24. októbra v čase od 09.30 h do 13.00 h v úseku ŽST Kežmarok.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje montáž jednosmerného meniča napätia pre napájanie obvodov svetiel výstražníkov PZZ v km 12,605 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0278.

PZZ na priecestí bude počas výluky vypnuté z činnosti a priecestie bude strážené strážnikom priecestia. Vlaky oboch smerov budú písomne vyrozumievané o vypnutí tohto PZZ z činnosti a jeho strážení.

Pre informovanie účastníkov cestnej premávky budú na pozemnej komunikácii osadené prenosné cestné dopravné značky „IP 30a - zmena miestnej úpravy„ s textom „Pozor! Výstražné zariadenie vypnuté„.


- dňa 25. októbra v čase od 11.10 h do 14.40 h v úseku Studený Potok – Matejovce pri Poprade.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje montáž jednosmerného meniča napätia pre napájanie obvodov svetiel výstražníkov PZZ v km 6,555 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0265.

PZZ na priecestí bude počas výluky vypnuté z činnosti a priecestie bude strážené strážnikom priecestia. Vlaky oboch smerov budú písomne vyrozumievané o vypnutí tohto PZZ z činnosti a jeho strážení.

Pre informovanie účastníkov cestnej premávky budú na pozemnej komunikácii osadené prenosné cestné dopravné značky „IP 30a - zmena miestnej úpravy„ s textom „Pozor! Výstražné zariadenie vypnuté„.


- dňa 21. októbra v čase od 07.45 h do 24.00 h, 22. októbra v čase od 00.00 h do 15.30 h, 23. októbra v čase od 07.45 h do 24.00 h, 24. októbra v čase od 00.00 h do 24.00 h a 25. októbra v čase od 00.00 h do 15.30 h v úseku Jesenské – Rimavská Sobota.

V rámci výluky sa vykonáva výmena reléového domčeka na priecestných zabezpečovacích zariadeniach v km 0,810 (SP1179) a 5,385 (SP1183).

Uvedená výluka nebude mať žiadny vplyv na osobnú dopravu.