< sekcia Ekonomika

Ženy majú na slovenskom trhu práce stále horšiu pozíciu ako muži

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Je všeobecne známe, že ženy na Slovensku zarábajú asi o 20% menej ako muži. Popri rôznych faktoroch, ktoré do toho vstupujú, zostáva stále táto nerovnosť nevysvetlená.

Bratislava 9. júla (TASR) – Ženy na slovenskom trhu práce sú stále diskriminované v porovnaní s mužmi, a to najmä z hľadiska platov. Ukázal to výskum, ktorý zrealizovali vedkyne z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (SAV). Vychádzali z predpokladu, že nižšie ponuky platu pre ženy sú samozrejmosťou už na začiatku, pri prijímaní do zamestnania.

Je všeobecne známe, že ženy na Slovensku zarábajú asi o 20% menej ako muži. Popri rôznych faktoroch, ktoré do toho vstupujú, zostáva stále táto nerovnosť nevysvetlená. "Chceli sme zistiť, či budú v procese prijímania do zamestnania ženy hodnotené inak ako muži, aký plat im bude ponúknutý, koho by v prípade ekonomickej krízy personalisti skôr prepustili a zaujímalo nás aj to, akú úlohu zohráva v celom procese diskriminácia a predsudky," priblížila Magdalena Adamus z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Vedkyne požiadali celkovo až 155 odborníkov, ktorí majú skúsenosti v procesoch zamestnávania a prepúšťania zamestnancov, aby vyhodnotili životopisy troch kandidátov na pozíciu regionálneho obchodného manažéra. Polovica z týchto odborníkov dostala na zhodnotenie životopisy so ženskými menami a druhá polovica hodnotila tie isté životopisy, no označené mužskými menami. Personalisti hodnotili každého z fiktívnych kandidátov nakoľko ich považujú za kompetentných, vhodných na uvedenú pracovnú pozíciu a sympatických. Mali uviesť aj to, aký plat by im ponúkli.

"Zistili sme, že ženám by personalisti ponúkli o 200 eur nižšiu mzdu ako identickým uchádzačom - mužom. Personalisti správne identifikovali kandidátov, ktorí boli objektívne najlepší, a tým aj ponúkali vyššiu mzdu, no práve v tejto skupine bol rozdiel medzi ponúkanými mzdami pre mužov a pre ženy najvypuklejší," priblížila Eva Ballová Mikušková z Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Zároveň uviedla, že najlepšia kandidátka bola najviac znevýhodnená. "V porovnaní s identickým mužským kandidátom jej bol ponúknutý o 15 % nižší nástupný plat," podotkla Ballová Mikušková.

Tieto výsledky hodnotia psychologičky SAV ako znepokojujúce a prekvapilo ich aj to, že diskriminácie sa dopúšťajú najmä ženy - personalistky. Tie totiž ponúkli mužom až o 240 eur viac pri plate po skúšobnej lehote ako ženským kandidátkam. Takéto rozdielne ponuky pre ženy a mužov sa u mužov - personalistov nevyskytovali. Vo všeobecnosti platí, že v personalistike pracuje viac žien ako mužov. "Pozitívne pre ženy uchádzajúce sa o zamestnanie vyšlo, že personalisti boli náchylní prepustiť skôr mužov s častejšími absenciami v porovnaní so ženami, ktoré tiež často absentovali," doplnila Adamus.

Výsledky tohto výskumu tak naznačujú, že situácia na trhu práce je zložitá a ovplyvňovaná mnohými nepísanými a väčšinou neuvedomovanými normami a predsudkami, na čo doplácajú predovšetkým ženy. "Vytvára sa bludný kruh, kde naďalej pretrváva predstava, že domáce práce a starostlivosť o deti a ostatných členov domácnosti je 'ženská' špecializácia, čo núti ženy k zamestnaniam, ktoré umožňujú spájať rodinný život s prácou a mužov k tomu, aby sa venovali skôr kariére," upozornila Ballová Mikušková. Takýto prístup má podľa jej slov ďalekosiahle následky, nielen ekonomické, ale aj psychologické. "Obmedzuje sa aktívna prítomnosť otcov v živote detí, ktorá má nezanedbateľný vplyv na ich vývoj, no obmedzuje sa najmä nastolenie rovnováhy rodina - práca tak u mužov ako aj u žien, ktorá sa silne spája s celkovou životnou spokojnosťou," dodala Ballová Mikušková.