< sekcia Ekonomika

Žilinskí poslanci budú rokovať o dotáciách pre školské zariadenia

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová, archívna snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Kraj podľa Jurinovej reaguje aj na predpokladané výpadky príjmov z podielových daní v dôsledku pandémie nového koronavírusu a neistej ekonomickej sily.

Žilina 22. novembra (TASR) – Žilinskí krajskí poslanci budú v pondelok 23. novembra rokovať prostredníctvom videokonferencie. Zastupiteľstvo bude schvaľovať návrh štvrtej úpravy rozpočtu, etický kódex volených predstaviteľov a tiež poskytovanie príspevkov a dotácií školám a školským zariadeniam.

Odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) predkladá do zastupiteľstva návrh úpravy Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní príspevkov a dotácií školám a školským zariadeniam na území kraja. "Na túto oblasť vynakladáme ročne viac ako deväť miliónov eur a priamo cez toto VZN financujeme takmer 20.000 osôb. Stojíme pred ťažkou úlohou - urobiť všetko pre to, aby boli služby poskytované kvalitne a udržateľne. Podpora školských zariadení, ale i voľnočasových aktivít musí byť uskutočňovaná cielene a adresne," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Kraj podľa Jurinovej reaguje aj na predpokladané výpadky príjmov z podielových daní v dôsledku pandémie nového koronavírusu a neistej ekonomickej sily.

ŽSK doposiaľ vyplácal príspevky pre skupiny mladých vo veku 15 až 25 rokov a nad 25 rokov. "Na predchádzajúcom zastupiteľstve sme definovali skupiny, ktoré chce kraj prioritne financovať – študentov. Teda tých, ktorí nemajú vlastný príjem. V novom návrhu toto delenie upravujeme na študent/neštudent," vysvetlila riaditeľka odboru školstva a športu Úradu ŽSK Janka Školová. Doplnila, že v kategórii študent ostáva zachovaná jednotková výška normatívu pre verejných i neverejných zriaďovateľov v závislosti od typu zariadenia. V kategórii neštudent taktiež ostáva zachovaná jednotková výška normatívu z roku 2020, pre všetky školské zariadenia vo výške desať eur.

ŽSK zároveň zvyšuje jednotkový normatív na žiaka využívajúceho služby školského internátu. "Zvýšenie normatívu o 2,6 až 5,6 percenta v závislosti od teplotného pásma v kraji by malo pokryť zvýšené výdavky školských internátov v kraji v roku 2021," načrtla hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.