Quantcast
< sekcia Ekonomika

Žilinský kraj bude v roku 2022 hospodáriť s rozpočtom 230,351 mil. eur

Na archívnej snímke zo 5. decembra 2018 sú banovky v hodnote 10, 20 a 50 eur. Foto: TASR/DPA

Celkové príjmy ŽSK v roku 2022 sú podľa schváleného návrhu oproti rozpočtu 2021 nižšie o 3,225 milióna eur (1,38 percenta).

Žilina 20. decembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) bude v roku 2022 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 230.351.575 eur. Na pondelkovom zasadnutí prostredníctvom videokonferencie ho schválili poslanci Zastupiteľstva ŽSK.

Z celkových príjmov ŽSK tvoria bežné príjmy 84,82 percenta, kapitálové príjmy 0,24 percenta a príjmy z finančných operácií 14,94 percenta. Bežné výdavky tvoria z celkového rozpočtu ŽSK 82,71 percenta, kapitálové výdavky 15,67 percenta a výdavkové finančné operácie 1,62 percenta.

Príjmovú časť rozpočtu tvoria najmä daňové príjmy v objeme 125 miliónov eur, nedaňové príjmy v objeme 1,069 milióna eur, bežné granty a transfery v oblasti vzdelávania v objeme 69,307 milióna eur. Kapitálové príjmy v objeme 550.000 eur a príjmové finančné operácie v objeme 34,425 milióna eur, uviedla riaditeľka odboru ekonomického Úradu ŽSK Katarína Gazdíková.

Celkové príjmy ŽSK v roku 2022 sú podľa schváleného návrhu oproti rozpočtu 2021 nižšie o 3,225 milióna eur (1,38 percenta). V roku 2022 sa predpokladá nárast daňových príjmov o 12 miliónov eur, nárast nedaňových príjmov o 339.961 eur, pokles grantov a transferov o 10,10 milióna eur a pokles finančných prostriedkov z príjmových finančných operácií o 5,463 milióna eur.

Výdavková časť rozpočtu je viazaná hlavne na daňové príjmy, ktoré tvoria z rozpočtu ŽSK 54,26 percenta. Bežné výdavky 190,524 milióna eur predstavujú v porovnaní so schváleným rozpočtom 2021 nárast o 6,738 milióna eur (3,67 percenta). Výraznejšie zvýšenie rozpočtu oproti rozpočtu 2021 je na úhradu straty v prímestskej autobusovej doprave o 5,788 milióna eur a v oblasti sociálneho zabezpečenia o 797.618 eur, dodala Gazdíková.