< sekcia Ekonomika

Živnostníci by mali byť pozorní pri identifikácii platieb do SP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Za minulý rok SP prijala celkom 4.861.255 platieb.

Bratislava 7. augusta (TASR) - Živnostníci by mali byť pozorní pri identifikácii platieb, aby sa nedostali na zoznam dlžníkov. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa (SP), ktorá denne prijíma priemerne viac ako 19.000 platieb bankovým prevodom, a to predovšetkým poistného.

Za minulý rok SP prijala celkom 4.861.255 platieb. "Je preto nevyhnutné, aby poistenci platby správne identifikovali a pre svoju chybu sa nedostali do zoznamu dlžníkov. Osobitnú pozornosť treba venovať variabilnému a špecifickému symbolu, ktorý je každý odvádzateľ povinný pri platbe uviesť. Tieto symboly zabezpečia spárovanie platby s konkrétnym odvádzateľom v informačnom systéme SP," upozornil hovorca SP Peter Višváder.

Variabilný symbol je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné a prideľuje ho SP. Špecifický symbol označuje obdobie, ku ktorému patrí platba. Napríklad za júl 2018 je v tvare 072018 alebo v tvare 201807. "Ak živnostník alebo dobrovoľne poistená osoba uhrádza poistné trvalým príkazom, špecifický symbol je v tvare 88. Pri platení poistného na sociálne poistenie, penále a pokuty, ktoré SP predpísala rozhodnutím, je špecifický symbol uvedený v samotnom rozhodnutí o predpísaní dlžnej sumy, ktoré osoba dostala listom alebo do elektronickej schránky," priblížil Višváder.

Pri platbách poisťovňa odporúča odvádzateľom poistného používať aj konštantný symbol, ktorý určuje účel platby. Konštantný symbol síce nie je povinný údaj, je však dobré uviesť aj ten. "Konštantný symbol je 3118 pri platení poistného bankovým prevodom, 3119 pri platení poistného poštovou poukážkou, 3114 pri platení poistného na základe rozhodnutia, 1118 pri platbe pokuty alebo penále zaplatené bezhotovostným prevodom, 1119 je pri platbe pokuty alebo penále zaplatené hotovostným stykom," dodal Višváder.

Všetky identifikačné údaje je vhodné skontrolovať si aj v tomto období, kedy zostávajú posledné dva dni na úpravu platobného príkazu a úhradu novej výšky poistného k 8. augustu 2018.