< sekcia Ekonomika

Živnostníci nemajú nárok na úrazové dávky

Sociálna poisťovňa Foto: TASR/Martin Baumann

Ak SZČO vznikne povinnosť platiť príspevky na sociálne poistenie, poistné platí povinne na nemocenské a dôchodkové poistenie.

Bratislava 23. apríla (TASR) - Povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) nie je platením povinných odvodov poistená pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Zákon o sociálnom poistení jej totiž úrazové poistenie neumožňuje.

"Ak SZČO utrpí úraz, hoci aj pri priamom výkone svojej činnosti, nárok na úrazové dávky zo Sociálnej poisťovne jej nikdy vzniknúť nemôže. Úrazovo môže byť SZČO poistená len v komerčnej poisťovni a akékoľvek nároky si môže uplatňovať len z tohto poistenia," vysvetľuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Ak SZČO vznikne povinnosť platiť príspevky na sociálne poistenie, poistné platí povinne na nemocenské a dôchodkové poistenie. Po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok má takáto SZČO nárok na nemocenské dávky, čiže nemocenské, materské a ošetrovné. Nárok má taktiež na dôchodkové dávky, to znamená starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný a vdovský alebo vdovecký dôchodok.