< sekcia Ekonomika

Zmluvu ku kompe sme zdedili, reagujú vodohospodári na kontrolu NKÚ

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Kontrolóri NKÚ poukázali na celý rad nedostatkov v činnosti orgánov Vodohospodárskej výstavby a tiež na netransparentné rozhodovanie.

Bratislava 19. marca (TASR) – Podnik Vodohospodárska výstavba (VV) reaguje na nedostatky pri zabezpečení a kontrole kompy medzi Vojkou nad Dunajom a Kyselicou tým, že nevýhodnú zmluvu už zdedil. Nedostatky odhalili kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.

„Súčasné vedenie podniku túto nevypovedateľnú zmluvu zdedilo po predchádzajúcom vedení a už od svojho nástupu v roku 2016 vykonáva právne a technické kroky smerujúce k jej ukončeniu tak, aby sa súčasný prepravca nemohol domáhať škody v miliónoch eur,“ uviedla pre TASR Stela Ištvánfyová z VV. Dodala, že po vzájomných rokovaniach s druhou stranou uzatvorili k zmluve dodatok, ktorým nastavili rozväzovacie podmienky na ukončenie zmluvy, pretože prepravca nebol ochotný pristúpiť k ukončeniu zmluvy dohodou. Túto skutočnosť potvrdil podnik VV aj v roku 2017 vyhlásením verejného obstarávania na zabezpečenie prevádzky kompy, ktorého víťazom sa stal Slovenský vodohospodársky podnik (SVP).

„SVP s cieľom naplnenia predmetu zmluvy s VV vyhlásil viacero verejných obstarávaní, pričom väčšinu sa mu nepodarilo ukončiť, a to aj z dôvodu, že niektoré z nich boli napadnuté subjektmi blízkymi súčasnému prepravcovi alebo ním samotným. Kontinuálne podnik VV postupuje v snahe zrušiť zmluvu aj v roku 2019 a pripravuje nové verejné obstarávanie, pričom v súčasnosti je v štádiu prieskumu trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky,“ tvrdí Ištvánfyová.

Podotkla, že prioritou podniku VV je aj prebudovanie priepustu v kilometri 4,0 na cesty popod Dunaj pre autá, peších a cyklistov, čo VV považuje za ekonomickejšie a komfortnejšie. Zároveň by sa tým natrvalo vyriešila preprava občanov z obcí rozdelených výstavbou Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Išlo by podľa nej o riešenie, ktoré by nebolo závislé od poveternostných podmienok a hladiny vody.

Kontrolóri NKÚ poukázali na celý rad nedostatkov v činnosti orgánov VV a tiež na netransparentné rozhodovanie. Kontrolná skupina dospela k záveru, že nastavenie zmluvných podmienok bolo jednostranne v neprospech podniku Vodohospodárska výstavba a zmluva je pre štát „nevýhodná“. V kontrolovanom období dochádzalo k nárastu cien služieb kompy pri každej novej uzatvorenej zmluve. NKÚ odporučilo riešenie tohto problému na úrovni vlády SR.