Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. máj 2024Meniny má Júlia a Juliána
< sekcia Ekonomika

ZMOS a SIEA budú spolupracovať na energetickej sebestačnosti regiónov

Na snímke zľava generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislav Jurikovič a predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik počas podpísania memoranda o spolupráci medzi ZMOS a SIEA v oblasti rozvoja udržateľnej energetiky a dekarbonizačného procesu v regiónoch Slovenska 22. septembra 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na refundáciu nákladov na zabezpečenie technológií, ktoré by mali zvýšiť energetickú sebestačnosť miest a obcí, bude podľa Božika alokovaných 125 miliónov eur z celkového balíka 900 miliónov eur.

Bratislava 22. septembra (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v piatok podpísali memorandum o spolupráci pri dekarbonizácii a zvyšovaní energetickej sebestačnosti regiónov. Spolupráca sa týka pripravovaného národného projektu SIEA s názvom Kapacity pre regióny, v rámci ktorého vznikne 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky.

Generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič uviedol, že ich spoločným cieľom je vybudovať odborné kapacity, ktoré budú schopné analyzovať, ako využiť energiu v regiónoch tak, aby zvýšili svoju sebestačnosť. "Je to dôležitý krok k ekonomickej stabilizácii, ktorý umožní znížiť náklady aj závislosť od dovozu palív a energie. Kľúčové bude nájsť riešenia pre regióny ako celky, ktoré pomôžu aj menším samosprávam," uviedol.

Úlohou odborníkov v regionálnych centrách udržateľnej energetiky podľa SIEA bude na základe analýz zozbieraných dát stanoviť potenciál úspor energie a využívania obnoviteľných zdrojov. Malo by sa tým zistiť, ako a do akej miery by mohol byť región sebestačný.

Podieľať sa budú aj na príprave a aktualizácii regionálnych stratégií a pomôžu samosprávam s ich realizáciou. Výstupom tejto spolupráce budú aj podklady pre štátnu správu, ktoré poslúžia pri nastavovaní podporných programov tak, aby zohľadňovali regionálne potreby.

Predseda ZMOS Jozef Božik uviedol, že záväzky, ku ktorým sa pripojilo Slovensko v rámci uhlíkovej neutrality do roku 2050, sú kladené aj na miestnu úroveň. Rovnako to platí aj na záväzky v Programe Slovensko 2021-2027, za ktoré budú samosprávy niesť časť zodpovednosti za plnenie cieľov v oblasti klímy a energetiky krajiny.

"Samotná úspešnosť projektov samospráv z Programu Slovensko 2021-2027 bude o dátach, ktoré, žiaľ, v tejto oblasti absentujú. Spoluprácu so SIEA a regionálnymi centrami udržateľnej energetiky preto považujem za viac ako dôležitú a prínosnú pre miestne samosprávy, pre úspešnosť ich európskych projektov či lokálnej sebestačnosti nielen v rámci samosprávy samotnej, ale aj vo vzťahu k svojim obyvateľom," dodal.

Na refundáciu nákladov, súvisiacich so zabezpečením technológií, ktoré by mali zvýšiť energetickú sebestačnosť miest a obcí, bude podľa Božika alokovaných 125 miliónov eur z celkového balíka 900 miliónov eur v rámci Programu Slovensko.

Národný projekt Kapacity pre regióny bude financovaný z európskych a štátnych zdrojov z Programu Slovensko. SIEA v tejto súvislosti podpísala memorandum o spolupráci s Úniou miest Slovenska a združením SK8. Samosprávne kraje budú zriaďovateľmi 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky. O to, aby mali k dispozícii spoľahlivú odbornú podporu a navzájom pružne komunikovali, sa postará sieť ôsmich krajských energetických centier SIEA.

SIEA zároveň pripraví rozšírenie informačného systému energetickej efektívnosti, ktorý nielen významne zvýši efektívnosť plánovania, ale skvalitní aj praktické využitie množstva dát a informácií, ktoré takto samosprávy, regióny aj štát získajú.