Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. máj 2024Meniny má Júlia a Juliána
< sekcia Ekonomika

Zo sumy 121 miliónov eur pre program LIFE bude profitovať aj Slovensko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Finančné prostriedky, ktoré boli oproti minulému roku zvýšené o 20 %, podporia zelenú obnovu.

Brusel 17. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že investuje 121 miliónov eur do nových integrovaných projektov v rámci programu LIFE na podporu opatrení v oblasti životného prostredia a klímy.

Finančné prostriedky, ktoré boli oproti minulému roku zvýšené o 20 %, podporia zelenú obnovu a pomôžu Slovensku a ďalším 10 členským krajinám EÚ (Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko a Taliansko) dosiahnuť ich ekologické ciele.

Investície v rámci programu LIFE zmobilizujú značné doplnkové prostriedky z iných zdrojov EÚ, medzi ktoré patria poľnohospodárske, regionálne a štrukturálne fondy, Horizont 2020, ako aj celoštátni a regionálni aktéri a súkromní investori.

Výkonný podpredseda EK Frans Timmermans zodpovedný za Európsku ekologickú dohodu v tejto súvislosti uviedol, že aby Európania mohli dosiahnuť ciele "zelenej dohody" a ekologickej transformácie, musia zmobilizovať bezprecedentné finančné zdroje.

"Integrované projekty LIFE podporujú konkrétne opatrenia na ochranu životného prostredia, obnovu prírody a podporu biodiverzity. Týmito investíciami pomáhame krajinám a regiónom zvládnuť krízy v oblasti klímy a biodiverzity," vysvetlil Timmermans.

Nové a zvýšené prostriedky pre program LIFE podporia dvanásť veľkých projektov v oblasti klímy v jedenástich členských štátoch. Napríklad na Slovensku, ale aj v Holandsku, Lotyšsku, Nemecku a Taliansku päť projektov pomôže obnoviť prírodné ekosystémy v súlade so stratégiou biodiverzity do roku 2030 tým, že sa zlepší riadenie sústavy Natura 2000 a lepšie sa prepoja jej chránené územia. Úžitok by to malo priniesť rôznym biotopom a druhom vrátane lesov, riek, poľnohospodárskej pôdy, trávnych porastov, rašelinísk, vodných druhov a vtákov.

Komisia spresnila, že integrované projekty zlepšujú kvalitu života občanov tým, že pomáhajú členským štátom dodržiavať právne predpisy EÚ v šiestich oblastiach, a to príroda, voda, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, zmiernenie klimatických zmien a adaptácia na zmenu klímy.

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy. Prebieha od roku 1992, odkedy sa z jeho zdrojov financovalo vyše 5500 projektov v EÚ i tretích krajinách. Rozpočet na obdobie 2014 – 2020 bol stanovený na úrovni 3,4 miliardy eur. V dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 - 2027 pre program LIFE bola vyčlenená suma 5,4 mld. eur, čo znamená takmer 60-% navýšenie voči predošlému stavu.

Spravodajca TASR Jaromír Novak